Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Influenza

Influenza is een zeer besmettelijke griep veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn heel veel verschillende soorten influenzavirussen, welke ieder een eigen diersoort ziek maken. Vervolgens zijn er binnen een diersoort ook nog variaties van het virus mogelijk. Bij paardachtigen (paarden, ezels en zebra’s) worden voornamelijk twee substammen van influenza A stammen gezien, namelijk H7N7 en H3N8. De substam H7N7 is echter de afgelopen jaren niet meer aangetoond en is waarschijnlijk dan ook helemaal verdwenen. H3N8 is een zeer actieve substam, die overal ter wereld aanwezig is. Binnen deze substam zijn ook weer afsplitsingen gevonden: een lijn voor Europa en een Noord-Afrikaanse lijn.

Doordat de incubatietijd van influenza zeer kort is (ongeveer een tot drie dagen) en paarden het virus al kunnen uitscheiden voordat ze echt ziek lijken, verspreidt de ziekte zich zeer snel. Paarden geven het virus aan elkaar door, door hoesten, via neuscontact of via voerbakken.

Verschijnselen

  • koorts
  • droge hoest
  • neusuitvloeiing
  • sloomheid
  • niet meer willen eten
  • spierpijn en/of slapte
  • longontsteking

Diagnose

Een dierenarts kan een paard verdenken van influenza op basis van de verschijnselen die het dier toont. Omdat echter veel virusinfecties griepachtige verschijnselen laten zien, moet een neusswab of bloedonderzoek uitwijzen of het in dit geval daadwerkelijk om influenza gaat.

Behandeling

Het influenzavirus zelf is niet te behandelen. Wel kunnen enkele symptomen worden bestreden:

  • koorts, door middel van koortsremmers
  • vermagering, door bijvoeren met lekkere hapjes en slobber

 

Genezing is mogelijk, maar kan lang duren, aangezien het slijmvlies van de luchtwegen een lange tijd nodig heeft om te herstellen. Wanneer influenza pas laat wordt herkend en het dier geen rust heeft gekregen, kan volledig herstel wel drie tot zes maanden duren. Zelden sterven paarden in westerse landen aan influenza, maar sterfte kan optreden indien paarden en veulens niet voldoende worden gevaccineerd.

Preventie

Om influenza-infecties te voorkomen, is vaccineren zeer belangrijk. Zeker omdat het influenzavirus in staat is om vaak te veranderen en daardoor vaccins ook regelmatig moeten worden aangepast, is het belangrijk om met uw dierenarts een goed vaccinatieschema te maken. Er is echter altijd een kleine kans dat uw paard toch influenza krijgt, zeker als de ziekte in de omgeving heerst.
Als influenza op een paardenbedrijf geconstateerd is, moeten alle besmette paarden apart gezet worden en dat tot ten minste veertien dagen na het verdwijnen van de symptomen. Verder is het belangrijk om alle stallen goed te reinigen met desinfectiemiddel. Dat betekent wel dat eerst alle vuil verwijderd moet worden, want anders kan een desinfectiemiddel niet goed zijn werk doen.

De informatie over influenza is ontleend aan de brochure ‘Influenza op drie paardenbedrijven in Frankrijk… wat betekent dat voor ons?’, geschreven door prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh – Oosterbaan van de Universiteitskliniek voor Paarden en dr. C. van Maanen van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Klik hier om de volledige brochure te lezen.