Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Koliek

Koliek is een verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden bij paarden waarbij steeds sprake is van buikpijn. Of koliek succesvol behandeld kan worden hangt af van de ernst van de situatie en het soort koliek. Bij koliek is in ieder geval altijd sprake van een spoedgeval. Als u vermoedt dat uw paard koliek heeft, neemt u dan eerst contact op met uw eigen dierenarts. Deze zal beoordelen of het paard te vervoeren is. Lees meer over de procedure bij spoedgevallen.

Vaak gaat het bij koliek om maagdarmproblemen. Gelukkig is er meestal sprake van krampen (‘krampkoliek’) en soms een ophoping van gas (‘gaskoliek’) en die vormen van koliek kunnen meestal thuis worden verholpen. Een enkele keer zijn er ernstiger problemen en moet het paard naar een kliniek worden doorgestuurd.

Als er sprake is van een echte liggingsverandering van een darmdeel is vaak een operatie nodig.

Soms is sprake van steeds terugkeren van koliek. Daarvoor zijn verschillende oorzaken:

  • verminderde beweeglijkheid van de darm
  • maagdarmparasieten

Soms is sprake van ‘schijnbare koliek’, dan is er sprake van de symptomen zoals bovengenoemd, maar is er iets buiten het maagdarmkanaal aan de hand zoals een naderende (vroeg)geboorte of een spierprobleem.

Verschijnselen

Koliek kan zich op verschillende manieren manifesteren. Vooral het gedrag van uw paard geeft aanwijzingen over de aard van het probleem:

  • trappen naar de buik
  • rollen
  • gestrekt staan
  • wijdbeens gaan staan alsof het paard moet plassen
  • flemen
  • zweten
  • liggen en weer opstaan

Diagnose

De diagnose (terugkerende) koliek wordt vaak al gesteld op basis van de verschijnselen. Echter om de achterliggende oorzaak te achterhalen kunnen bijvoorbeeld een rectaal onderzoek, echografie, gastroscopie of parasitair onderzoek van de mest meer inzicht geven. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Inwendige Ziekten van de Universiteitskliniek voor Paarden. In bepaalde gevallen wordt koliek ook aan huis behandeld door de Ambulante Kliniek voor Paarden.

Behandeling

De behandeling van (terugkerende) koliek is afhankelijk van de oorzaak. De dierenarts zal daarom met u het behandelplan uitgebreid bespreken en aanpassen aan de specifieke situatie van uw paard. Ook kan de dierenarts u adviseren over het dieet van uw paard en eventueel een ontwormingsplan maken voor uw paard en mogelijke andere paarden op stal.