Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Maagzweren

Een maagzweer is een zweer in de maagwand, waarbij het maagslijmvlies is beschadigd. Bij het paard is de oorzaak van maagzweren nog niet helemaal helder. Het lijkt er op dat er een relatie is met voeding en prestatie. Een maagzweer ontstaat als de beschermende laag van de maagwand wordt aangetast door maagzuur. Dit kan onder meer gebeuren als het dieet van uw paard (te) weinig ruwvoer bevat. Tijdens het eten van ruwvoer maakt het paard veel speeksel aan, welke het maagzuur kan neutraliseren.

Verder kan de aard en frequentie van arbeid een rol spelen. Sportpaarden krijgen vaak minder weidegang, waardoor ze een ruwvoerarm dieet hebben.

Daarnaast is het mogelijk dat bij behandeling van een andere aandoening waarvoor langdurig pijnstillers (NSAID’s) worden gegeven, de beschermlaag van de maag dusdanig wordt aangetast dat maagzweren kunnen ontstaan.

Verschijnselen

Symptomen die zich kunnen voordoen bij maagzweren, ook wel maagulcera genoemd:

  • verminderd presteren
  • (ernstige) maagdarmklachten
  • boeren
  • tandenknarsen
  • speekselen
  • wisselvallige tot geen eetlust
  • gewichtsverlies
  • dof haarkleed

Diagnose

De diagnose maagzweer wordt gesteld op basis van verschijnselen in combinatie met de (ziekte)geschiedenis van het paard. Een afwijkend dieet, stress, intensieve training, langdurig gebruik van pijnstillers en andere factoren kunnen indicatoren zijn voor maagzweren. Om zeker te weten dat het om maagzweren gaat, moet er een gastroscopie worden uitgevoerd. Dat betekent dat de dierenarts met een slang met aan het uiteinde een cameraatje door de neus, via de keel en de slokdarm in de maag van het paard zal kijken. Het is belangrijk dat het paard 24 uur van te voren niets gegeten heeft, zodat er geen voeding in de weg zit bij het kijken naar de maagwand.

Behandeling

  • Medicamenteuze behandeling: de meest gebruikte methode is het toedienen van een middel dat de productie van maagzuur tegenhoudt. Ook zijn er middelen die dienen als extra beschermlaagje in de maag van het paard. Deze moeten wel meerdere keren per dag worden toegediend.
  • daarnaast moet gezorgd worden dat het dier voldoende weidegang krijgt, de mogelijkheid heeft om 24 uur per dag ruwvoer tot zich te nemen en dat het krachtvoer verspreid wordt over 3-4 giften per dag (managementmaatregelen).

Na behandeling genezen vrijwel alle maagzweren. Als er niet voldaan wordt aan de managementmaatregelen is de kans wel aanwezig dat de maagzweren terugkomen. Dit dient natuurlijk te worden voorkomen.

De informatie over maagzweren is ontleend aan het artikel ‘Zin en onzin over maagzweren?’ in PaardenSport, geschreven door dr. C.J.G. Delesalle, destijds medewerkster bij de Universiteitskliniek voor Paarden.