Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

MRI (magnetic resonance imaging)

MRI of ‘magnetic resonance imaging’ is een beeldvormende techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magnetisch veld. De patiënt merkt hier zelf niets van. Het MRI-onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en daarna beoordeeld door een radioloog.

Waterstofatomen

Het lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit vet en water. Vet- en watermoleculen bevatten waterstofatomen. De kernen van de waterstofatomen in het lichaam zullen zich parallel richten aan dit magnetisch veld en worden vervolgens met behulp van korte pulsen radiogolven tot trillen (resoneren) gebracht.

Beeldvorming

Na beëindiging van deze pulsen richten de kernen zich weer in het magnetisch veld onder afgifte van energie. Deze energiesignalen worden door de computer omgezet in een beeld.

MRI wordt vooral ingezet bij onderzoek naar afwijkingen in de weke delen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek van:

  • het ruggenmerg
  • de hersenen
  • de ondervoet (bij paarden)

Metalen

Voordat het MRI-onderzoek plaatsvindt, zullen alle metalen materialen verwijderd worden. Dit houdt in dat wanneer een paard een MRI-scan van het onderbeen krijgt, de ijzers verwijderd zullen worden in onze smederij.

MRI-onderzoek

MRI-onderzoek vindt plaats onder volledige anesthesie. Wanneer het dier onder anesthesie is gebracht, wordt het door een anesthesiemedewerker en dierverzorgers op een verrijdbare tafel of brancard naar de MRI- ruimte gereden. Het dier wordt dan op een speciale MRI-tafel gelegd  die gemaakt is van niet-magnetisch materiaal en met het betreffende lichaamsdeel onder de magneet geschoven. Lees meer over anesthesie bij gezelschapsdieren en bij paarden.

Klik hier voor de film ‘MRI hond bij de universiteitskliniek gezelschapsdieren’.