Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Myopathie

Myopathie is een verzamelnaam voor spierproblemen. Bij paarden kunnen myopathieën in twee groepen verdeeld worden:

 • de werkgerelateerde myopathie: wordt doorgaans gezien na of zelfs al tijdens arbeid
 • de weidegerelateerde myopathie (atypische myopathie): wordt gezien bij paarden die in de wei lopen en niet of heel weinig worden bijgevoerd. Er ontstaat dan een verstoring in de vetstofwisseling.

Verschijnselen

Een aantal symptomen van myopathie zijn:

 • niet willen lopen
 • veel liggen
 • harde pijnlijke spieren
 • trillen en zweten
 • koffiekleurige urine

Diagnose

Om een definitieve diagnose te stellen wordt er bloed- en urineonderzoek gedaan door de dierenarts.

Weidemyopathie wordt vaak gezien bij paarden die buiten lopen zonder of met geringe bijvoeding. De aanwezigheid van bomen, met name esdoorns, rondom of in de wei kan een extra aanwijzing geven, net als de tijd van het jaar: weidemyopathie komt voornamelijk voor in het voorjaar en het najaar.

Behandeling

Verplaats het paard zo min mogelijk: transport en lopen kunnen extra schade aan de spieren veroorzaken. Voordat de dierenarts er is, is het belangrijk het paard zelf al de nodige zorg te geven:

 • rust
 • dikke bedding
 • warme dekens
 • goed hooi
 • het dier elke vier uur op een ander zijde leggen

Verder zal de dierenarts pijnstillers geven en een infuus toedienen om zoveel mogelijk afvalstoffen uit het lichaam te spoelen. Tevens kan een behandeling ingezet worden met glucose en insuline.

Voor behandeling kunt u eventueel terecht bij de afdeling Inwendige Ziekten – Spierziekten van de Universiteitskliniek voor Paarden. Vaak wordt ook geadviseerd de paarden thuis te behandelen omdat vervoer erg inspannend is voor een paard.

Nazorg

Als een paard myopathie heeft gehad is het mogelijk aan de hand van bloedonderzoek op spierenzymen te checken of er langzaam weer getraind mag gaan worden.

De informatie over myopathie is ontleend aan het artikel ‘Weidemyopathie, wat is dat eigenlijk?’, geschreven door dr. C.M. Westerman en prof.dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh – Oosterbaan van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Onderzoek

Uitgebreid onderzoek in Europa en de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat er een verband bestaat tussen het vóórkomen van weidemyopathie en de aanwezigheid van esdoorns.

Informatie voor dierenartsen

Dierenartsen kunnen meer informatie over (het onderzoek naar) atypische myopathie vinden op de website van de faculteit Diergeneeskunde.