Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Ruggenmerginfarct

Afsluiting bloedvat

Bij een ruggenmerginfarct is een bloedvat in het ruggenmerg afgesloten door bijvoorbeeld een stolsel of een stukje kraakbenig materiaal. Een deel van het ruggenmerg krijgt dan geen bloed meer, wat leidt tot verlammingsverschijnselen.

Verschijnselen

Bij een ruggenmerginfarct treedt plotselinge uitval aan een of meerdere poten op. Hierbij variëren de verschijnselen van zeer mild tot ernstig (totale verlamming aan een of meerdere poten).

Oorzaak

Het krijgen van een ruggenmerginfarct is meestal gerelateerd aan een minder goede tussenwervelschijf in de wervelkolom. Vanuit deze tussenwervelschijf komt materiaal in contact met het bloed. Dit veroorzaakt een stolselprop die, in één van de aanvoerende vaten naar het ruggenmerg, vastloopt. Heel soms bestaat er een erfelijke gevoeligheid.

Diagnose

De diagnose wordt vermoed op basis van het klinisch beeld. Dit beeld kan bevestigd worden met behulp van een MRI-scan, soms aangevuld met een CT-scan. Scans worden gemaakt op onze afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Behandeling

Een ruggenmerginfarct zelf is niet te behandelen maar de symptomen kunnen wel bestreden worden. Indien slecht een klein gedeelte van het ruggenmerg is aangedaan is de prognose meestal goed. Indien er een groter gedeelte van het ruggenmerg uitvalt is de prognose somberder tot slecht.

Veel honden kunnen met behulp van fysiotherapie goed opknappen. Door training van bepaalde spieren kan een deel van de verschijnselen opvangen worden. Als bij uw hond de diagnose ruggenmerginfarct gesteld wordt, kan de specialist u een lijst met geregistreerde dierfysiotherapeuten geven.

U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

De specifieke nazorg vindt vaak plaats in overleg met de verwijzend dierenarts/dierfysiotherapeut. Hierbij kan uiteenlopend gekozen worden; van puur bewegingsinstructies tot en met waterbadtherapie. De nazorg wordt afgestemd op het specifieke beeld van uw huisdier.