Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Schildklierproblemen katten – hyperthyreoïdie

Hyperthyreoïdie is een veelvoorkomende aandoening bij katten en is het gevolg van een overproductie van schildklierhormoon door een tumor in de schildklieren. Deze hormonen zijn belangrijk voor het regelen van verschillende lichaamsprocessen. Een overproductie kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van schildklierproblemen (hyperthyreoïdie) bij katten. Op deze pagina vindt u meer informatie over de symptomen, diagnose en diverse behandelopties.

Symptomen van hyperthyreoïdie bij katten

Katten met hyperthyreoïdie kunnen allerlei verschillende symptomen laten zien, waaronder:

  • Gewichtsverlies (vermagering), vaak ondanks een goede eetlust
  • Hyperactiviteit
  • Meer drinken en plassen

Deze aandoening zien we meestal bij katten vanaf de leeftijd van 8 jaar, maar kan ook bij jongere katten voorkomen.

Bijkomende gezondheidsproblemen

Naast de bovenstaande symptomen van hyperthyreoïdie kan de aandoening leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals problemen met het hart. Ook heeft schildklierhormoon een effect op de nierfunctie. Tijdige diagnostiek en zo snel mogelijk starten met een goede behandeling zijn daarom belangrijk.

Diagnose hyperthyreoïdie

Voor het stellen van de diagnose hyperthyreoïdie kunnen artsen bloedonderzoek en een schildklierscan (scintigrafie) inzetten.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek bij katten kan helpen bij het vaststellen van de diagnose hyperthyreoïdie en  het achterhalen van andere gezondheidsproblemen die bij uw kat kunnen spelen. Kosten voor een bloedonderzoek van uw kat kunnen sterk variëren en zijn mede afhankelijk van de conditie waarin uw kat zich bevindt. Neem hiervoor contact op met uw dierenarts.

Scintigrafie schildklieren

Scintigrafie (schildklierscan) is een gespecialiseerde diagnostische techniek die gebruikt wordt om de schildklieren in beeld te brengen. Tijdens dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof, die lijkt op jodium, toegediend in de bloedbaan. Deze stof heeft de unieke eigenschap om zich te concentreren in actief schildklierweefsel. Hierdoor is het mogelijk om een gedetailleerd beeld te krijgen van de vorm, grootte en functie van de schildklieren.

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht beschikt over de vereiste vergunningen voor het gebruik van radioactieve stoffen en is één van de weinige faciliteiten in Nederland die deze diagnostische scans mag uitvoeren. Voor meer informatie over het uitvoeren van een schildklierscan bij uw kat verwijzen we u naar de patiëntenfolder “Schildklierscan bij de kat”.

Hyperthyreoïdie behandeling

Er zijn verschillende opties voor de behandeling van hyperthyreoïdie bij katten:

  • Medicatie (schildklierremmers)
  • Speciale (diëet)voeding
  • Toediening van radioactief jodium
  • Chirurgische verwijdering van het tumorweefsel van de schildklier

Elk van deze behandelingsopties biedt bepaalde voordelen maar kan ook nadelen hebben. De keuze voor een behandelmethode is afhankelijk van de specifieke situatie van de kat, de ernst van de aandoening en de voorkeuren van de eigenaar.

Schildklier medicatie

Er zijn verschillende medicijnen die de aanmaak van schildklierhormoon kunnen remmen, waaronder methimazol, strumazol en carbimazol. Deze medicatie moet de kat voor de rest van zijn/haar leven blijven nemen. De medicatie heeft geen remmende invloed op de tumorgroei. Deze medicijnen kunnen gepaard gaan met bijwerkingen, zoals slechte eetlust, braken, leverproblemen, beenmergproblemen en huidproblemen.

Schildklier kattenvoer

Door het voeren van speciaal (diëet)voer met weinig jodium kan de productie van schildklierhormoon worden verminderd. Een groot voordeel van deze aanpak is dat het gebruik van medicatie overbodig kan worden. Een belangrijk nadeel is dat de kat geen ander voer mag eten; ook geen kattensnoepjes. Daarnaast vinden niet alle katten dit voer lekker.

Operatief verwijderen van het schildkliertumorweefsel

Chirurgische verwijdering van het schildkliertumorweefsel is met name geschikt als de aandoening zich beperkt tot één van de 2 schildklieren. Bij 70% van de katten met hyperthyreoïdie zijn beide schildklieren aangedaan en zijn er risico’s verbonden aan het operatief verwijderen van het schildkliertumorweefsel.

Radioactief Jodium

Behandeling met radioactief Jodium is een zeer effectieve methode. Eenmalige toediening van radioactief Jodium leidt in de meeste gevallen tot definitieve genezing. Dit radioactieve Jodium wordt opgenomen door de tumorcellen in de schildklieren, waardoor deze cellen vernietigd worden, zonder merkbaar effect op de gezonde weefsels van het lichaam. Voor een volledig overzicht van deze behandeling, inclusief voorbereiding, procedure en nazorg, verwijzen we u naar onze patiëntenfolder: “Behandeling met radioactief Jodium bij de kat” en de “Verzorginstructies na de behandeling met radioactief Jodium bij de kat“.

Voor de behandeling van katten met een schildklierprobleem (hyperthyreoïdie) staat er binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren een gespecialiseerd team klaar. We stellen u graag aan het team voor.

Team van de Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren dat katten met een schildklierprobleem behandelt.

Casemanagers voor het maken van een afspraak

Voor het maken van een afspraak en het beantwoorden van uw vragen over de behandeling met radioactief Jodium heeft u contact met de casemanagers van de afdeling Interne Geneeskunde. Als u het “contactformulier schildklierproblemen bij de kat” invult (dit formulier vindt u onder Contact en afspraken op de webpagina) en naar ons stuurt, neemt Leonie of Cheryl contact met u op om een afspraak te maken op de poli endocrinologie (waarbij ook direct een schildklierscan wordt gemaakt).

Endocrinologen voor lichamelijk onderzoek van uw kat

Op de poli wordt u ontvangen door één van onze endocrinologen: prof. dr. H.S. Kooistra, dr. S. Galac, drs. T. Pijnacker of drs. M van den Berg. Zij zullen samen met studenten Diergeneeskunde een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren en uitgebreid de ziektegeschiedenis van uw kat doornemen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat andere gezondheidsproblemen op tijd bij ons bekend zijn, zodat de behandeling met radioactief Jodium zonder problemen plaats kan vinden.

Laboranten voor het maken van een schildklierscan en de behandeling

Aansluitend aan de afspraak op de poli wordt een schildklierscan gemaakt. Deze onderzoeken worden begeleid door Masha en Monique; zij zijn werkzaam als laborant bij de afdeling Diagnostische Beeldvorming. Met behulp van de beelden die gemaakt zijn, het ziektebeeld van de kat en uw eigen inbreng wordt er samen met de specialist bepaald wat de beste behandeling voor uw kat is. Mocht de behandeling met radioactief Jodium het beste zijn voor uw kat, dan wordt deze via de casemanagers ingepland.

Elke week op dinsdag vindt de behandeling met radioactief jodium plaats. Deze behandelingen worden uitgevoerd door de laboranten van de afdeling Diagnostische Beeldvorming. De verplichte opnameweek na de behandeling wordt ook begeleid door deze laboranten. Zij zullen gedurende de week meermaals contact met u hebben over het welzijn van uw kat.

Dierverzorgers voor het verzorgen van uw kat tijdens de opname

Tijdens deze week wordt uw kat verzorgd door dierverzorgers van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Alle medewerkers zijn getraind in het verzorgen van dieren die behandeld zijn met radioactieve stoffen. Meer informatie over de behandeling met radioactief Jodium kunt u vinden in de patiëntenfolder: “Behandeling met radioactief Jodium bij de kat”. Voor de verzorging van uw kat thuis, na de behandeling met radioactief jodium, kunt u informatie vinden op “Verzorginstructies na de behandeling met radioactief Jodium” (beide folders vindt u onder Radioactief Jodium op de webpagina).

Contact en vragen

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u ons “Contactformulier schildklierproblemen bij de kat” invullen. De casemanagers van de afdeling Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren nemen dan contact met u op.