Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Actueel

Scintigrafie

Bij scintigrafisch onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof via een bloedvat ingespoten. De radioactieve stof zal zich ophopen in bijvoorbeeld de schildklier of het skelet. De straling van de radioactieve deeltjes kan vervolgens worden waargenomen met een camera.

Scintigrafisch onderzoek wordt door ons alleen bij gezelschapsdieren verricht.

Radioactieve straling

Omdat er hier met radioactieve straling gewerkt wordt krijgt u vooraf uitleg over het onderzoek. Na afloop krijgt u duidelijke instructies mee naar huis.

Kreupelheid

Scintigrafie wordt in onze kliniek vooral ingezet bij het opsporen van de oorzaak en locatie van kreupelheid van onduidelijke oorsprong.

Schildklier of nieren

Ook kan er met scintigrafie naar de werking van de schildklier of de nieren gekeken worden.

Anesthesie

Scintigrafie vindt in het algemeen plaats onder sedatie (uw dier krijgt een ‘roesje’), een enkele keer is algehele anesthesie vereist. Voor, tijdens en na het onderzoek controleert een anesthesie-medewerker continu de gezondheidstoestand van de patiënt. Hij of zij zorgt voor een adequate anesthesiediepte. Lees meer over anesthesie.

Naar huis

Afhankelijk van het soort onderzoek en de hoeveelheid radioactieve stof die is toegediend mag uw huisdier meteen na het onderzoek of pas de volgende dag weer mee naar huis.