Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Verhoogde bloedingsneiging (hemorragische diathese)

Wat is verhoogde bloedingsneiging?

Bij een verhoogde bloedingsneiging stolt het bloed niet goed.

Verschijnselen

Wondjes blijven bloeden of uw dier krijgt verschillende blauwe plekken.

Oorzaken

Een verhoogde bloedingsneiging komt vooral voor bij honden, nauwelijks bij katten.
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk, zoals:

  • het eten van rattengif
  • hemofilie (‘bloederziekte’)
  • afwijkende bloedplaatjes (aangeboren of verkregen)

Diagnose

Om er achter te komen of een hond een verhoogde bloedingsneiging heeft, doen we bloedonderzoek en stollingsonderzoek. Het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) van de faculteit Diergeneeskunde is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze onderzoeken. Het UVDL beschikt over geavanceerde apparatuur om metingen uit te voeren die in de dierenartspraktijk niet uitgevoerd kunnen worden.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.

Als de hond rattengif heeft gegeten kan dit meestal goed met medicijnen behandeld worden. Heeft de hond echter te veel bloed verloren dan kan een bloedtransfusie nodig zijn. Met aanvullend bloedonderzoek op de polikliniek Hematologie wordt bepaald hoe lang er met de medicijnen doorgegaan moet worden. De duur van de behandeling hangt af van de werking van het specifieke rattengif.

In het geval van hemofilie ontbreken er bepaalde eiwitten in het bloed, de zogenaamde stollingsfactoren die ervoor zorgen dat het bloed stolt bij een wond. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kunnen we de aandoening behandelen met stollingsfactoren. In overleg met u als eigenaar maken we een plan van aanpak dat gebruikt kan worden bij een eventuele terugval. We zullen ook proberen om de fokker van de hond in te schakelen, omdat hemofilie overerfbaar kan zijn.

In het geval van afwijkende bloedplaatjes kan er sprake zijn van te weinig bloedplaatjes of niet goed werkende bloedplaatjes. Als er te weinig bloedplaatjes zijn is er vervolgonderzoek nodig om te achterhalen waarom dat is. Het tekort aan bloedplaatjes kan een fout van het lichaam zijn maar het kan ook veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een ontsteking, infectie of tumor.

Voor de behandeling van een verhoogde bloedingsneiging kunt u terecht bij de polikliniek Hematologie.

Nazorg/controle

In de meeste gevallen is er nacontrole nodig. Hoe vaak u met uw huisdier op nacontrole moet komen hangt af van de oorzaak en van de reactie van uw dier op de ingestelde behandeling