Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Wie kom je tegen in de UKP?

De Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) is onderdeel van het Universitair Dierenziekenhuis. Naast verlenen van gespecialiseerde patiëntenzorg worden hier dierenartsen opgeleid en wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan.

U kunt voor uw bezoek aan de universiteitskliniek zelf een afspraak maken, of via uw dierenarts worden doorverwezen.

Uw dier wordt altijd onderzocht en behandeld onder leiding van een dierenartsspecialist. De specialisten van de verschillende afdelingen werken intensief samen om ingewikkelde patiënten multidisciplinair te helpen. Hiernaast wordt de zorg voor uw dier in de kliniek uitgevoerd door specialisten in opleiding, kliniek/stal dierenartsen (Intern), coassistenten, kliniek assistenten en dierverzorgers.

We stellen ze graag aan u voor:

Wat is een dierenartsspecialist (‘Diplomate’)?

Om specialist te worden moet een dierenarts na de diergeneeskundeopleiding een intensief specialisatie traject van minimaal drie jaar doorlopen. Als dit traject succesvol is doorlopen kan de specialist in opleiding deelnemen aan het Europees (of Amerikaans) specialisten examen. Zodra dit examen is behaald wordt deze Dierenarts Specialist (Europees of Amerikaans erkend specialist). Dit is een titel die ook buiten Nederland wordt erkend. U kunt dit herkennen aan de toevoeging: ‘Diplomate’ (Dipl). Elke vijf jaar moeten de dierenartsspecialist opnieuw laten zien dat zijn of haar kennis en vaardigheden op peil zijn. Op de website van de ‘European Board of Veterinary Specialisation’ kunt u meer lezen over dierenartsspecialisten of een specialist binnen Nederland vinden.

Wat is een specialist in opleiding?

Een specialist in opleiding is een dierenarts die een vervolgopleiding tot Europees specialist volgt. Een specialist in opleiding wordt begeleid door een specialist en werkt altijd onder eindverantwoording van een specialist.

Wat is een kliniek/stal dierenarts (Intern)?

Een kliniek dierenarts (intern) is een jonge dierenarts die op de verschillende afdelingen onder begeleiding van een specialist de eerste opvang en behandeling van stalpatiënten begeleidt.

Wat is een coassistent?

Een coassistent is een student diergeneeskunde die de driejarige bacheloropleiding in de diergeneeskunde succesvol heeft afgerond en daarna in de driejarige masteropleiding praktijkervaring opdoet door stages te lopen in de kliniek. De studie diergeneeskunde duurt in totaal zes jaar.

Wat is een kliniekassistent en een dierverzorger?

Kliniekassistenten of een dierverzorgers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van patiënten in de stallen. Ook assisteren zij de dierenarts tijdens het uitvoeren van onderzoeken en behandelingen van patiënten.