Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Na het bezoek met uw huisdier

Nazorg

In sommige gevallen duurt het enkele dagen voor de uitslag van een onderzoek bekend is. Deze wordt dan telefonisch met u en/of uw dierenarts besproken. Het kan ook voorkomen dat een tweede afspraak nodig is voor meer onderzoek of een aanvullende behandeling.

Als u al eens met uw huisdier op het Kankercentrum voor Dieren bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, neem dan direct contact op met uw eigen dierenarts. Is er sprake van een spoedeisende situatie, dan kan uw dierenarts 24 uur per dag contact met ons opnemen. Lees meer over spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur

Als u na thuiskomst nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Meestal krijgt u aan het einde van uw bezoek het specifieke telefoonnummer mee dat u kunt bellen.

Klantenservice

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

UU Kankercentrum voor Dieren/Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.