Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Labrador

Huisdieren uit Oekraïne

Laatste update 14 september 2022

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne kwamen er ruim 70.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland – al dan niet met hun huisdieren. Laten we deze vluchtelingen en hun huisdieren samen op weg helpen in Nederland. De faculteit Diergeneeskunde ondersteunt u als dierenarts graag in uw eerste contacten met eigenaren en hun huisdieren. Op de website vindt u informatie die is samengesteld in overleg met de KNMvD en de NVWA.

Voorzorgsmaatregelen bij het contact met dieren

Voorkom bijt-, krab en lik incidenten met deze dieren. We raden aan om tijdens het bezoek aan de praktijk het dier standaard een muilkorf om te doen. Neem zoveel mogelijk maatregelen om contact met andere dieren in de praktijk te voorkomen door ze bijvoorbeeld apart te laten komen.

Let bij dieren met een onbekende gezondheidsstatus extra op de hygiëne. Maak gebruik van goede handhygiëne en handschoenen; bescherm wondjes met een pleister; een extra laag kleding over de werkkleding; een gelaatscherm of beschermende bril.

Adviezen Gedragskliniek voor dieren

De Gedragskliniek voor Dieren heeft tips en adviezen opgesteld voor dierenartsen, vluchtelingen en gastgezinnen ter ondersteuning van de opvang van huisdieren uit Oekraïne. Een aantal daarvan is ook beschikbaar in het Oekraïens. Ga naar de tips en adviezen.

Dierziekten in Oekraïne

Informatie over rabiës, hondenziekte, parvovirus en canine adenovirus infecties

Hond of kat uit Oekraïne of Rusland in de spreekkamer

 1. Implanteer een chip als de dieren die nog niet hebben.
 2. Vaccineer tegen rabiës als het dier geen geldige rabiësvaccinatie heeft. Als het dier op het moment van vaccineren geen chip had is een rabiësvaccinatie niet geldig.
 3. EU-paspoort / registratie; zie RVO Honden uit het buitenland.
 4. Geef bij voorkeur de reguliere entingen, ontworming in verband met echinococcose en indien nodig een behandeling tegen teken en vlooien. Dit is niet wettelijk verplicht.
 5. Neem bloed af voor een titerbepaling minimaal 30 dagen na de rabiësvaccinatie.  Geef de uitslag door aan de NVWA via rabiesoekraine@nvwa.nl.
 6. Adviseer de eigenaar dringend het dier in thuisquarantaine te houden tot de uitslag van de titerbepaling bekend is en meer dan 0,5 IE/ml. (Als de uitslag <0,5 IE/ml is, neem dan contact met ons op, vaccineer nogmaals tegen rabiës en doe 30 dagen later opnieuw een titerbepaling.)
 7. Als er andere honden, katten of fretten in huis aanwezig zijn, vaccineer deze dan ook tegen rabiës indien zij geen geldige enting hebben.
 8. Meld aan de NVWA: svp zo volledig mogelijk (o.a. e-mailadres en telefoonnummer van eigenaar). De NVWA maakt vervolgens een inschatting van het rabiësrisico en informeert u en/of de eigenaar of er quarantainemaatregelen nodig zijn.

Wat te doen bij symptomen of bijt- en krabincidenten?

Heeft u een dier in uw praktijk dat recent uit Oekraïne is gekomen en symptomen van rabiës vertoont? Neem dan direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekte via (045) 546 31 88.

Bijt- en krabincidenten kunt u melden bij de huisarts of de GGD in uw regio. Ook andere mensen die te maken hebben met bijt- en krabincidenten kunnen daar terecht, bijvoorbeeld mensen uit gastgezinnen.

Quarantaine

Thuisquarantaine van de dieren houdt in dat de dieren binnen gehouden worden. Honden alleen aangelijnd en bij voorkeur gemuilkorfd uitlaten. Gedurende deze periode mogen de dieren zowel in huis als, in geval van honden, op straat geen contact hebben met andere dieren en mensen. Bezoek aan de dierenarts is wel toegestaan.

Normaliter geldt een wachttijd van 3 maanden na een gunstige titerbepaling. In deze bijzondere omstandigheid mogen dieren van eigenaren uit Oekraïne uit quarantaine als de titerbepaling bekend is en meer dan 0,5 IE/ml is. We benadrukken wel dat de eerste 3 maanden na de bloedtest het belangrijk is om terughoudend te zijn in het contact met andere dieren en mensen.

Bij officiële quarantaine worden de dieren in een door een overheid aangewezen quarantaineverblijf geplaatst, omdat het dier als hoog-risico wordt ingeschat. Dit zal meestal het geval zijn als het dier geen chip en geen (geldige) rabiësvaccinatie heeft of als het dier niet met zijn eigenaar is meegekomen, waarvoor de normale invoereisen gelden. Het dier wordt dan op het verblijfadres opgehaald en de houder wordt over de vervolgstappen geïnformeerd.

Huisdieren zonder eigenaar

De tijdelijke versoepeling gold alleen voor huisdieren die met hun baasje reizen, niet voor asiel- of zwerfdieren uit de regio van Oekraïne. De tijdelijke versoepeling is per 15 juni 2023 gestopt.

Deze dieren kunt u via hetzelfde formulier melden bij de NVWA als ze niet aan de EU-importeisen voldoen.

Overige dieren

Konijnen, cavia’s, hamsters, siervissen, reptielen, amfibieën, ongewervelden e.d hoeven niet gemeld te worden bij de NVWA. Eigenaren hoeven deze ook niet te melden bij de dierenarts.         

Wel melden bij de NVWA:

 • Gezelschapsvogels
 • Caudata (salamanders); in verband met de schimmel Bsal gelden ook hiervoor strenge EU-importeisen.   
 • Reptielen of amfibieën voor de handel.                                                                                                  

Neem bij ziekteverschijnselen die kunnen duiden op vogelpest, Bsal of andere besmettelijke dierziekten direct contact op met het Landelijke meldpunt Dierziekten van de NVWA.

Rusland

Rusland is wettelijk een laagrisicoland met betrekking tot rabiës. De bloedtiterbepaling is hier niet nodig. Punt 5 geldt hier dus niet en de thuisquarantaine is tot 3 weken na de rabiësvaccinatie. 

Aanmelding en financiële hulp

Als u Oekraïense eigenaren met hun dieren als klanten wilt verwelkomen, dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij het meldpunt Hulp aan dieren Oekraïne. Zo weten de hulporganisaties dat u beschikbaar bent om deze huisdieren te ontvangen. Met deze aanmelding aanmelding kunt u ook in aanmerking komen voor hulp bij de financiële afhandeling.

Vragen en contact

Heeft u vragen of loopt u tegen knelpunten aan? Neem dan gerust contact de KNMvD via info@knmvd.nl of secretariaat@knmvd.nl.

Voor specifieke vragen over opvang in asielen of andere groepsopvang kunt u terecht bij Ruth van der Leij via w.j.r.vanderLeij@uu.nl.

Handige links