Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan onderzoek

Lymfeklierkanker bij de hond

Heeft uw hond onlangs de diagnose maligne lymfoom (lymfeklierkanker) gekregen? En overweegt u uw hond hiervoor te laten behandelen? Dan kunt u mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek naar behandeling van deze tumorziekte door de faculteit Diergeneeskunde.

Maligne lymfoom is bij de hond een veel voorkomende kankersoort. Meestal ontstaat deze vorm van kanker in de lymfeklieren, die daardoor groter en duidelijk voelbaar worden. De diagnose wordt meestal gesteld door celonderzoek nadat er een biopt van de afwijkende lymfeklieren is genomen.

De dierenarts-onderzoekers in het Universitair Dierenziekenhuis doen momenteel nader onderzoek naar de behandeling van lymfeklierkanker met het enzym PEG-L-asparaginase en hopen zo meer kennis te krijgen over de werkingsduur van dit geneesmiddel en waarom het bij de ene hond wel werkt en bij de ander niet.

Lymfeklierkanker

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar honden met de diagnose maligne lymfoom (lymfeklierkanker). Bij deelname wordt de helft van de medicijnkosten voor het PEG-L-asparaginase vergoed. Wilt u een bijdrage leveren aan deze klinische studie in het Universitair Dierenziekenhuis? Laat dan hier uw contactgegevens achter. 

Behandeling met PEG-L-asparaginase

Tijdens het onderzoek krijgt uw hond tweemaal een injectie met PEG-L-asparaginase. Na de eerste injectie wordt bekeken of het werkt. Werkt het niet, dan is het advies om over te stappen op reguliere chemotherapie. Werkt het wel, dan kan een tweede injectie worden gegeven. Daarnaast wordt tijdens het bezoek bloed afgenomen. De bloedafname is sowieso nodig voor behandeling, dus voor uw hond geen extra belasting.

Een deel van de honden die deelnemen aan het onderzoek krijgt ook tegelijk prednisolon. Uiteindelijk willen we kijken hoe vaak en hoe snel antilichaamvorming optreedt en of toevoeging van prednisolon een verschil maakt. Zo weten we in de toekomst of het nuttig is deze medicatie te combineren.

Meedoen aan het onderzoek kan veel informatie opleveren voor de diergeneeskunde en gaat niet ten koste van de dierpatiënten die deelnemen.

Over PEG-L-asparaginase

Maligne lymfoom wordt meestal behandeld met chemotherapie, maar ook behandeling met het enzym PEG-L-asparaginase wordt vaak ingezet. PEG-L-asparaginase wordt al vele jaren gebruikt bij mensen met leukemie en bij honden met lymfeklierkanker. Het is een enzym dat de tumorcellen remt, maar geen effect heeft op de gezonde lichaamscellen. Daarom kent dit medicijn weinig bijwerkingen. Ook is het geen echte chemo, waardoor de hond dus geen potentieel gevaarlijke stoffen uitscheid. Een belangrijk nadeel van PEG-L-asparaginase is dat het vrij duur is. Daarnaast is het middel maar bij een deel van de patiënten effectief en is dit in de meeste gevallen ook maar tijdelijk.

Deze beperkte effectiviteit van het PEG-L-asparaginase komt waarschijnlijk doordat er antistof vorming tegen dit medicijn kan optreden. Door deze antilichamen wordt het middel (deels) geïnactiveerd en de behandeling minder werkzaam. Op basis van eerder onderzoek weten we dat of er ongevoeligheid ontstaat en zo ja wanneer sterk wisselt bij gezonde honden. We weten helaas nog niet goed hoeveel honden met maligne lymfoom antilichamen hebben of deze ontwikkelen en hoe snel gaat dat eigenlijk gaat.