Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan screenings

Cardioscreening Engelse Cocker Spaniel

DCM

Dilaterende cardiomyopathie (DCM) is een hartspierziekte. De spiercellen kunnen minder goed samenknijpen met als gevolg dat de  (linker)kamer verwijdt. DCM is een veel voorkomende hartziekte bij verschillende hondenrassen. Het is een erfelijke aandoening die vooral bij grotere honden gezien wordt, maar ook bij de Engelse (en Amerikaanse) Cocker Spaniel.

Een deel van de honden vertoont nooit verschijnselen maar kan plotseling overlijden. Andere honden ontwikkelen hartfalen. Er kan zowel linker hartfalen als rechter hartfalen optreden. Bij linker hartfalen hoopt vocht op de in longen en wordt de hond benauwd. Bij rechter hartfalen hoopt vrij vocht zich op de in de borst en/of buikholte. Ook kan u merken dat het uithoudingsvermogen verminderd is en kunnen flauwtes optreden, met name bij inspanning. Plotseling overlijden is meest waarschijnlijke een gevolg van ritmestoornissen. Veel voorkomende ritmestoornissen bij DCM zijn ventriculaire ritmestoornissen en boezem fibrillatie.

DCM is aan de buitenkant niet zichtbaar. Ook met een lichamelijk onderzoek en alleen luisteren naar het hart kun je DCM niet in een vroeg stadium vaststellen. Daarom is screening heel belangrijk.

Om de diagnose DCM vast te kunnen stellen is echocardiografie (een scan van het hart) noodzakelijk. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd door een ervaren veterinair cardioloog. Omdat het ziektebeeld zich op latere leeftijd uit is een eenmalige screening niet voldoende om toekomstige ontwikkeling van DCM uit te sluiten en daarom wordt bij honden met een verhoogd risico een jaarlijkse controle geadviseerd.

Over de cardioscreening

Met het lichamelijk onderzoek (inclusief auscultatie of luisteren naar het hart) kunnen soms al aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte, zoals de aanwezigheid van een hartruis of een ritmestoornis. Een normaal lichamelijk onderzoek sluit een hartziekte niet uit. Daarom wordt er ook een echo van het hart gemaakt door een van onze ervaren cardiologen. Hiervoor zal er een klein beetje vacht weggeschoren worden aan beide zijden van de borstholte. Mochten er tijdens één van de onderzoeken aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte bij uw hond, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. U ontvangt ook een uitgebreid echoverslag.

Tijdens de screening kan tevens bloed afgenomen worden voor DNA-isolatie. Dit DNA kan gebruikt worden voor genetisch onderzoek.

Kosten

De kosten voor deze screening bedragen 161,55 euro (inclusief BTW). U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (030) 253 9411 of e-mail cardiologieUKG@uu.nl.

Bestaande genetische testen

Tijdens de screening heeft u tevens de mogelijkheid om bestaande genetische testen uit te laten voeren. Hiervoor zal met een swab wangslijmvlies afgenomen worden, die naar EMBARK gestuurd wordt. Hier worden meer dan 200 genetische testen inclusief de voor de Engelse Cocker Spaniel relevante testen uitgevoerd voor:

  • Bernard-Soullier Syndroom – GP9
  • Familiaire Nefropathie – COL4A4
  • Progressieve Retina Atrofie – PRCD