Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan screenings

Cardioscreening Dobermann

DCM

Dilaterende cardiomyopathie (DCM) is een hartspierziekte. De spiercellen kunnen minder goed samenknijpen met als gevolg dat de linkerkamer verwijdt. DCM is een zeer veel voorkomende hartziekte bij Dobermanns met een hoge cumulatieve prevalentie (58%). Dit betekent dat een Dobermann tijdens zijn leven een grote kans heeft om deze ziekte te ontwikkelen. 

Dobermann

Een deel van de honden vertoont nooit verschijnselen maar kan plotseling overlijden. Andere honden ontwikkelen hartfalen. Er kan zowel linker hartfalen als rechter hartfalen optreden. Bij linker hartfalen hoopt vocht op de in longen en wordt de hond benauwd. Bij rechter hartfalen hoopt vrij vocht zich op de in de borst en/of buikholte. Ook kan u merken dat het uithoudingsvermogen verminderd is en kunnen flauwtes optreden, met name bij inspanning. Plotseling overlijden is meest waarschijnlijke een gevolg van ritmestoornissen. Veel voorkomende ritmestoornissen bij DCM zijn ventriculaire ritmestoornissen en boezem fibrillatie.

DCM is aan de buitenkant niet zichtbaar. Ook met een lichamelijk onderzoek en alleen luisteren naar het hart kun je DCM niet in een vroeg stadium vaststellen. Daarom is screening heel belangrijk. 

De ziekte een enorme impact kan hebben op het leven van de hond en de eigenaar en daarom heeft de European Society of Veterinary Cardiology recent richtlijnen opgesteld om deze ziekte zo vroeg mogelijk te kunnen diagnosticeren. Dankzij vroege diagnose kan in bepaalde gevallen met behulp van medicatie de fase zonder klachten verlengd worden. 

Het advies is om te screenen op DCM vanaf de leeftijd van drie jaar. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd door een ervaren veterinair cardioloog. Een eenmalige screening is niet voldoende om toekomstige ontwikkeling van DCM uit te sluiten en daarom wordt een jaarlijkse controle geadviseerd. Deze zelfde screening is in 2021 tevens verplicht geworden voor fokdieren zoals beschreven in een convenant met de Raad van Beheer.

Over de cardioscreening

Met het lichamelijk onderzoek (inclusief auscultatie of luisteren naar het hart) kunnen soms al aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte, zoals de aanwezigheid van een hartruis of een ritmestoornis. Een normaal lichamelijk onderzoek sluit een hartziekte niet uit. Daarom wordt er ook een echo van het hart gemaakt door een van onze ervaren cardiologen. Hiervoor zal er een klein beetje vacht weggeschoren worden aan beide zijden van de borstholte. Wij maken voor de screening van een Dobermann ook gebruik van Holter monitoring (een hartfilmpje die gedurende 24 uur wordt gedraaid met behulp van een kleine monitor met kabels beveiligd door een jas). Mochten er tijdens een van de onderzoeken aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte bij uw hond, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. U ontvangt ook een uitgebreid echoverslag.

Tijdens de screening kan tevens bloed afgenomen worden voor DNA-isolatie. Dit DNA kan gebruikt worden voor genetisch onderzoek.

Kosten

De kosten voor deze screening bedragen 332,56 euro (inclusief BTW). U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (030) 253 9411 of e-mail cardiologieUKG@uu.nl.

Bestaande genetische testen

Tijdens de screening heeft u tevens de mogelijkheid om bestaande genetische testen uit te laten voeren. Hiervoor zal met een swab wangslijmvlies afgenomen worden, die naar EMBARK gestuurd wordt. Hier worden meer dan 200 genetische testen inclusief de voor de Dobermann relevante testen uitgevoerd voor:

  • Doofheid met Vestibulaire Disfunctie – MYO7A
  • von Willebrand’s ziekte, type 1 – VWF
  • Ehlers-Danlos – ADAMTS2
  • Kleurmutant alopecia – MLPH
  • Narcolepsie – HCRTR2
  • Oculocutaan albinisme – SLC45A2

Daarnaast zijn er twee mutaties gerapporteerd in de genen TTN en PDK4 die DCM zouden kunnen veroorzaken. Ook deze varianten worden getest maar uit een grote studie is gebleken dat deze voor de Europese populatie niet relevant zijn. Wanneer u al in het bezit bent van een EMBARK profiel dan is het mogelijk om deze met ons te delen (klik hier voor de survey) voor ons onderzoek.

Bij de faculteit Diergeneeskunde bieden we verder de testen aan op ATP7A en ATP7B voor koperstapeling en RNF207 (DCM4) voor DCM bij de Dobermann.

Ons onderzoek is volledig afhankelijk van de steun en vrijgevigheid van mensen zoals u, die gepassioneerd zijn over de gezondheid van Dobermanns. Met uw gift, klein of groot, maakt u het verschil de Dobermann. Doneer nu.