Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan screenings

Cardioscreening bij de kat

HCM bij de kat

HCM is een afkorting die staat voor Hypertrofische CardioMyopathie. Dit is een medische term voor een ziekte (pathie) die wordt gekenmerkt door overmatige (hyper) groei (trofie) van de hart (cardio) spier (myo). HCM wordt met name gezien in de wand van de linker kamer van het hart en is de meest voorkomende hartziekte bij de kat. De leeftijd waarop HCM optreedt is enorm variabel. Dit kan vanaf 6 maanden leeftijd plaatsvinden, maar ook pas op 15 jarige leeftijd.

Door de verdikking van de hartspier wordt deze stugger. Daardoor kan het hart zich niet goed ontspannen en kan het zich minder goed vullen met bloed. In de verdikte hartspier ontstaan ook kleine beschadigingen waardoor hartritmestoornissen kunnen ontstaan. De veranderingen in het hart kunnen progressief zijn. De ziekte kan zich op verschillende manieren uiten. Het merendeel van de katten ontwikkelt benauwdheid door vochtophoping in de longen/borstholte. En kleiner deel van de katten ontwikkelt trombose (bloedstolsels). Deze stolsels lopen veelal vast richting de grote bloedvaten naar de achterpoten, waardoor katten een acute en pijnlijke verlamming krijgen. Sommige katten overlijden plotseling zonder dat zij ooit verschijnselen hebben vertoond. Er zijn ook katten die HCM hebben maar nooit ziekteverschijnselen ontwikkelen. Hoe dit komt is nog niet bekend.

Geschat wordt dat ongeveer 15 procent van alle katten een vorm van HCM heeft. Binnen bepaalde rassen, zoals de Maine Coon, de Ragdoll en de Sphynx komt de ziekte mogelijk nog vaker voor. HCM bij de kat is mogelijk een erfelijke ziekte en wordt verondersteld, gelijk als in de mens, dominant over te erven.

De meest gebruikelijke manier om HCM te diagnosticeren bij een kat is het vaststellen van een verdikte wand van de linker kamer door middel van echocardiografisch onderzoek.

Over de cardioscreening

Met het lichamelijk onderzoek (inclusief auscultatie of luisteren naar het hart) kunnen soms al aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte, zoals de aanwezigheid van een hartruis of een ritmestoornis. Een normaal lichamelijk onderzoek sluit een hartziekte niet uit. Daarom wordt er ook een echo van het hart gemaakt door een van onze ervaren cardiologen. Hiervoor zal er een klein beetje vacht weggeschoren worden aan beide zijden van de borstholte. Mochten er tijdens één van de onderzoeken aanwijzingen gevonden worden voor een hartziekte bij uw kat, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. Tevens zult u een uitgebreid echoverslag van ons ontvangen.

Tijdens de screening kan tevens een kleine hoeveelheid bloed afgenomen worden voor DNA-isolatie, als u hiervoor akkoord bent. Dit DNA kan gebruikt worden voor genetisch onderzoek.

Kosten

De kosten voor deze screening bedragen 161,55 euro (inclusief BTW). U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (030) 253 9411 of e-mail cardiologieUKG@uu.nl.