Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Blafband bij honden lost probleem niet op


Het blaffen van honden kan een bron van ergernis voor de omgeving zijn. Vervelend voor buren, eigenaar en vooral voor de hond zelf. In de meeste gevallen is het blafgedrag goed af te leren door een op maat gesneden behandelplan. Het (tijdelijk) in beslag nemen van de hond of het omdoen van een blafband lost het probleem niet op, ze verergeren het probleem alleen stellen de medewerkers van de Gedragskliniek voor Dieren. 

Een individuele aanpak, waarbij op basis van een zorgvuldige diagnostiek een op maat gemaakt behandelplan wordt samengesteld, biedt de oplossing. Dit behandelplan is gericht op het aanpakken van de primaire oorzaak(en) en moet leiden tot een structurele oplossing door gebruik te maken van positieve en diervriendelijke trainingsmethodes.

Blaf met een reden
Honden die blaffen, blaffen meestal niet voor niets: meestal blaffen zij wanneer zij alleen worden gelaten en blaffen zodoende vaak vanuit (verlatings)angst en stress. De hond is immers een roedeldier dat graag gezelschap heeft. Het corrigeren van het blaffen door een stroomstoot en/of geluidssignaal biedt geen structurele oplossing, maar is slechts symptoombestrijding. De uitingsvorm van de stress en angst (het blaffen) stopt misschien wel zolang de band om is, maar voor de hond wordt de stress en angst alleen maar erger door de eventuele schokken die het dier krijgt.

Blafband is dieronvriendelijk
In de Wet Dieren staat dat het niet is toegestaan om een dier pijn te bezorgen. Hier mag alleen van worden afgeweken als de handeling een redelijk doel heeft en het doel niet op andere wijze kan worden behaald. Het toedienen van een stroomstoot, waar een groot deel van de anti-blafbanden gebruik van maakt, valt hieronder. Er zijn immers alternatieven in de vorm van gedragstherapie. Op dit moment werkt het Ministerie van Economische Zaken aan een aanpassing van het besluit Houders van dieren om het gebruik van schokbanden (waaronder de meeste anti-blafbanden vallen) te verbieden.

Lees meer over de Gedragskliniek voor Dieren…