Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Stichting Animales steunt onderzoek naar papegaaienwelzijn


Tijdens  de jaarlijkse voordracht van de Stichting Animales (www.animales.nl) heeft voorzitter en mede-oprichtster van Stichting Animales, dr. Willy Metz, een cheque van €1.500 overhandigd aan Mandy Beekmans, onderzoekster aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De jonge, getalenteerde biologe kan mede dankzij deze gift het foerageergedrag van papegaaien verder onderzoeken.

Optimale leefomgeving

“Ik ben Stichting Animales ontzettend dankbaar voor hun gift!”, zegt een blije Mandy Beekmans. “Mede dank zij hen kan ik mijn droom verwezenlijken. Van jongs af aan ben ik al dol op deze mooie, slimme vogels, en ik vind het belangrijk dat we ze in gevangenschap een optimale leefomgeving kunnen bieden. Eén van de dingen waar het vaak aan ontbreekt, is de mogelijkheid om natuurlijk voedselzoekgedrag uit te voeren. En dat gedrag is juist heel belangrijk voor ze!”

Welzijn

De donatie van Stichting Animales wordt gebruikt voor het ontwikkelen en testen van nieuwe methoden voor foerageerverrijking voor papegaaien die ze de mentale en fysieke uitdaging biedt die ze nodig hebben en aan hun natuurlijke voedselzoekbehoefte tegemoet komt. Willy Metz: “Stichting Animales heeft als doel het welzijn van dieren in Nederland te verbeteren. Dit willen wij doen door onderzoek naar dierenwelzijn te ondersteunen. Het onderzoek van Mandy is een heel belangrijk project. De uitkomsten ervan zullen ongetwijfeld het welzijn van papegaaien verbeteren, en dat is waar Stichting  Animales voor staat.”

Onderzoeksproject

Het onderzoek van Mandy Beekmans is onderdeel van een grootschalig project naar het welzijn, het gedrag en de persoonlijkheid van papegaaien, geleid door dr. Yvonne van Zeeland van de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren, Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Zij wil beter inzicht verkrijgen in de behoeften van papegaaien en individuele verschillen daarin, zodat voor iedere papegaai de leefomgeving optimaal kan worden afgestemd op zijn behoefte.

Kijk voor meer informatie op www.vriendendiergeneeskunde.nl/papegaaienwelzijn