Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Vogels en Bijzondere Dieren

De dierenartsenspecialisten van de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren onderzoeken en behandelen konijnen, knaagdieren, fretten, kleine exotische zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Daarnaast coördineren ze de zorg voor alle niet-gedomesticeerde (‘wilde’) dieren.

De afdeling Vogels en Bijzondere Dieren verzorgt naast specialistische zorg ook alle eerstelijnshandelingen voor uw vogel, klein zoogdier, reptiel of amfibie. Een verwijsbrief van uw eigen dierenarts is niet nodig.

U kunt u direct een afspraak maken via 030 – 253 9411. De poliklinische spreekuren zijn op alle werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. In overleg kunt u ook een afspraak in laten plannen voor de middag.

Voer en ontlasting meenemen

Het is prettig als u voer meeneemt en uw dier (indien mogelijk) in de eigen kooi of bak vervoert.

Omdat er bij vogels en reptielen vrijwel altijd een onderzoek van de ontlasting wordt gedaan verzoeken wij u om wat verse ontlasting mee te nemen. Voor vogels is het aan te raden de avond voor het bezoek bakpapier onderin de kooi te leggen, zodat de ontlasting eenvoudig door ons verzameld en onderzocht kan worden.

Nuchter

Fretten moeten nuchter op de poli komen. Dit houdt in dat ze minimaal 4 uur geen toegang tot voer hebben. Uiteraard mogen ze wel gewoon blijven drinken. Omdat de poli’s in de ochtend gehouden worden is het vaak handig om het voer weg te halen op het moment dat u naar bed gaat. Het langer dan 4 uur vasten is voor fretten in de regel geen enkel probleem.

Alle andere diersoorten hoeven alleen maar nuchter te zijn als hier specifiek afspraken over gemaakt zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen onze patiëntenadministratie op 030-253 9411.

Vragenlijst

Wanneer u met uw huisdier voor een consult komt zal u gevraagd worden om een vragenlijst (anamneseformulier) over uw huisdier in te vullen. De formulieren kunt u op deze pagina downloaden, invullen en meebrengen naar het consult. De formulieren liggen ook klaar in de wachtruimte van de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Behandeling en/of aanvullend onderzoek

Een eenvoudige behandeling kan vaak in de ochtend al plaatsvinden. Als tijdens het consult blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is (diagnostische beeldvorming zoals een röntgenfoto, CT, echo, of bloedonderzoek), voeren wij dat bij voorkeur zo snel als mogelijk uit, liefst nog diezelfde ochtend (uiteraard in overleg met u). Dit onderzoek kan enkele uren in beslag nemen. Om deze reden is het mogelijk uw dier bij ons te laten opnemen. U hoeft dan niet onnodig lang te wachten. Over een eventuele opname kunt u altijd met ons overleggen.

Lees meer over diagnostische beeldvorming.

Uitslag onderzoek

De uitslagen van de diagnostische beeldvorming kunnen u vrijwel meteen in de polikliniekkamer getoond worden. Over de andere uitslagen wordt u (per telefoon en/of schriftelijk) bericht zodra ze binnen zijn. Afhankelijk van het type onderzoek kan dit variëren van een dag (bijvoorbeeld in geval van bloedonderzoek) tot enkele weken (bijvoorbeeld in geval van een pathologisch onderzoek).

Aan het eind van het consult wordt een behandelplan voorgesteld. Dit kan inhouden dat uw dier opgenomen wordt, maar vaak kunt u uw huisdier ook gewoon thuis behandelen.

Operatie

Soms blijkt na het eerste onderzoek dat er een operatie nodig is. In dat geval wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Operaties worden in overleg met u zo spoedig mogelijk ingepland.

Eigen dierenarts

Bij patiënten die verwezen zijn houden wij uw dierenarts op de hoogte over de situatie van uw dier. Ook zonder verwijzing bent u van harte welkom bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren. Stelt u (of uw dierenarts) het op prijs dat wij uw dierenarts op de hoogte houden, dan is een verwijsbrief wel wenselijk. Heeft u geen verwijsbrief en wilt u toch dat wij uw dierenarts op de hoogte houden, dan kunt u dit tijdens het consult aangeven.

Let op: voor de eerste hulp kan het voor uw dier van levensbelang zijn dat u eerst naar uw lokale/eigen dierenarts gaat. Deze kan dan proberen om de meeste spoedeisende hulp te verlenen, voordat u naar de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren komt.

Lees meer over de procedure bij spoedgevallen.

Uitgebreide mogelijkheden

Omdat de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren deel uitmaakt van het Universitair Dierenziekenhuis, beschikken onze specialisten over uitgebreide mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Zo is er een speciale afdeling Diagnostische Beeldvorming (voor het maken van röntgenopnamen, echografie, CT, MRI). Bovendien zijn alle diergeneeskundige specialismen aanwezig binnen de het dierenziekenhuis. Als het nodig is kan eenvoudig een specialist van een andere afdeling geraadpleegd worden voor advies of behandeling.

Eerstelijnshandelingen

U kunt bij de afdeling terecht met alle problemen bij uw vogel, klein zoogdier, reptiel of amfibie. Wij verzorgen ook alleeerstelijnshandelingen, zoals:

  • gezondheidscontroles (inclusief ontlastingscontrole bij reptielen en amfibieën)
  • entingen
  • castratie/sterilisatie
  • aankoopkeuringen (inclusief onderzoek voor dierverzekeringen)
  • huisvestings- of voedingsadvies
  • kortwieken
  • nagels knippen
  • controles van UV-lampen

Lees meer over veelvoorkomende problemen en aandoeningen, onze onderzoeken en behandelwijzen bij: