Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland

Belangrijk: Vervoersverbod risicovogelsoorten in verband met vogelgriep

Vanwege een recente uitbraak van vogelgriep in Ede geldt een vervoersverbod voor een aantal vogelsoorten in de omliggende regio. Ook de faculteit Diergeneeskunde, en daarmee de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland (SGMN) valt binnen deze regio. Het gevolg is dat risicosoorten, ongeacht de plaats van herkomst, niet vervoerd mogen worden naar de SGMN en dus ook niet door de SGMN behandeld mogen worden. Risicosoorten zijn onder andere hoenderachtigen zoals kippen en pauwen, watervogels zoals eenden, ganzen en zwanen, duiven en struisvogelachtigen.

Indien u woonachtig bent in een straal van 10 kilometer rondom een vogelgriepuitbraak en met een niet-risicodiersoort (bv. hond, kat, konijn, reptiel of andere vogelsoort) naar onze kliniek wilt komen gelden speciale voorzorgsmaatregelen in het geval dat u thuis een van de genoemde risicosoorten (bv. kip, duif, gans, eend, struisvogel) houdt. Neemt u in dat geval contact op met de kliniek voor verder overleg over de mogelijkheden.

De mogelijkheden voor alternatieve zorg, als eigenaar van een van deze vogelsoorten, is afhankelijk of u zich binnen of buiten een regio bevindt waarin een vervoersverbod geldt.

  1. U woont in een regio van waarvoor het vervoersverbod geldt. U mag uw dier niet vervoeren. De SGMN zal u proberen telefonisch zo goed mogelijk te adviseren. Een dierenarts op locatie laten komen mag wel, hiervoor dient u zelf contact op te nemen met een (lokale) dierenarts. Om spoedeisende diergeneeskundige zorg op de SGMN te garanderen kan vanuit de SGMN geen dierenarts op locatie komen. Vanuit onze kliniek kan desgewenst en tegen telefonisch consult tarief een telefonisch advies verleend worden door een specialist aan uw dierenarts.
  2. U woont buiten een regio waar het vervoersverbod geldt. U kunt het beste contact opnemen met een kliniek die zich ook buiten een regio met vervoersverbod bevindt. Indien uw dier dan met spoed hulp nodig heeft kunt u in overleg met deze kliniek uw dier bij deze kliniek aanbieden. Een dierenarts van deze kliniek kan indien nodig via de SGMN telefonisch advies van een specialist aanvragen.

Voor meer informatie omtrent de maatregelen en risicosoorten voor vogelgriep verwijzen wij u naar de rijksoverheidsite.

Heeft uw huisdier spoedeisende hulp nodig en is uw eigen dierenartsenpraktijk gesloten? Dan kunt u terecht bij de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland. De dierenartsen van de Spoedkliniek verlenen spoedeisende hulp aan gezelschapsdieren in de regio Midden-Nederland.

De spoedkliniek van de faculteit Diergeneeskunde is gespecialiseerd in spoedgevallen. In acute gevallen kan uw dier zo nodig direct worden opgenomen in het Universitair Dierenziekenhuis.

Telefoonnummer

Neem voor u  vertrekt altijd eerst telefonisch contact op via 0900-222 3000, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op de komst van u en uw dier.

Bezoekadres

Yalelaan 108
3584 CM Utrecht

Openingstijden

De Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 09.00 uur de volgende morgen. In het weekend en op feestdagen zijn we 24/7 geopend. 

Met welke dieren kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met uw:

  • hond
  • kat
  • vogel (inclusief hobbymatig gehouden pluimvee)*
  • klein zoogdier (konijn, knaagdier, fret)*
  • reptiel*
  • amfibie*

* De spoeddiensten voor deze dieren worden verzorgd in samenwerking met de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Uitrusting, apparatuur en hulpmiddelen

De spoedkliniek heeft de beschikking over een eigen wachtkamer, drie polikliniekkamers, een operatiekamer, een hondenopname en een aparte kattenopname met eigen behandelkamer en uitgebreide faciliteiten. Verder beschikken we over digitale röntgenapparatuur en een eigen laboratorium. Hierdoor zijn ook buiten kantooruren de noodzakelijke hulpmiddelen direct beschikbaar.

Dierenartsen, paraveterinairen en coassistenten

Behalve dierenartsen en paraveterinairen werken er bij de spoedkliniek ook coassistenten. Dit zijn studenten in de praktijkfase van hun opleiding tot dierenarts bij de Universiteit Utrecht. Zij worden altijd begeleid door een dierenarts van de spoedkliniek.