Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Expertisecentrum Genetica

Het Expertisecentrum Genetica wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten.

Welzijnsprobleem

In de media en het publieke debat is toenemende aandacht voor de vele erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken bij rashonden en –katten. Dit leidt niet alleen tot maatschappelijke bewustwording op dat gebied, maar ook tot toenemende druk op de fokkerijsector en diergeneeskunde om dit grote welzijnsprobleem bij rasdieren, en dan met name rashonden, aan te pakken.

Gericht fokken

Hoewel het belang van erfelijke ziekten (en schadelijke raskenmerken) maatschappelijk, veterinair en vergelijkend biomedisch groot is, ontbreekt kwantitatief inzicht en zijn de klinische, epidemiologische en moleculair-genetische aspecten die hierin meespelen nooit in onderling verband gebracht voor de Nederlandse raspopulaties. Dit is echter wel van groot belang voor het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’. Fokkers kunnen alleen gericht gezonder gaan fokken, als zij weten welke ziekten er in welke frequenties voorkomen binnen hun raspopulatie en door het vervolgens toepassen van moderne DNA-diagnostiek.

Het Expertisecentrum Genetica bundelt de multidisciplinaire kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is binnen het departement Clinical Sciences van de faculteit Diergeneeskunde. Hier komen kennis van klinische genetica, populatiegenetica en moleculaire genetica samen. In samenwerking met eerstelijns dierenartsen kunnen wij het fokken van rasdieren optimaal gaan begeleiden. Meer over voortplanting.

Wat doen we?

  • PETscan: hiermee meten we welke ziekten voorkomen bij gezelschapsdieren, en in welke mate. Hiervoor werken we nauw samen met dierenartsenpraktijken.
  • We verzorgen publieksvoorlichting over de gezondheid van rasdieren via het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG), maar ook bijvoorbeeld via de media.
  • Symposia en workshops
  • We doen genetisch onderzoek, waarmee efficiënt DNA-diagnostiek kan worden ontwikkeld.
  • We stellen diagnostische tests beschikbaar voor dierenarts en kynologie. Voor een optimale toepassing van deze tests bieden we ook begeleiding.
  • We bieden opslag van DNA aan voor uw hond en kat voor het uitvoeren van DNA testen op uw verzoek en voor het doen van onderzoek.

De epidemiologische analyse die we hebben ontwikkeld, wordt nog nergens anders toegepast. Nederland loopt daarin straks voorop. De data die worden verkregen, kunnen behalve de fokkerijsector ook de gezelschapsdierenarts op een nieuwe manier gaan ondersteunen.

Samenwerking

Het expertisecentrum werkt onder andere samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de KNMvD/GGG en het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD).

Binnen de faculteit Diergeneeskunde heeft het Expertisecentrum Genetica samenwerkingspartners bij het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine, het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) en de afdeling Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM).