Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Anesthesiologie (Narcose en Pijnbestrijding)

De afdeling Anesthesiologie zorgt er 7 dagen per week, 24 uur per dag voor dat uw huisdier zo weinig mogelijk pijn of ander ongemak ondervindt van een operatie of onderzoek.

Als uw huisdier geopereerd moet worden verzorgen wij de sedatie (het ‘roesje’) dan wel de algehele anesthesie (‘narcose’). Bij bepaalde onderzoek is soms ook een extra (plaatselijke) verdoving nodig. Uiteraard zorgen wij voor een goede bestrijding van pijn na een operatie, een ongeluk, verwonding of aandoening.

U of uw dierenarts kunnen niet direct een afspraak maken voor opname op onze afdeling. Patiënten komen altijd bij de afdeling Anesthesiologie terecht via een van de andere afdelingen binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, bijvoorbeeld omdat er een onderzoek of operatie nodig is. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met u.

Nuchter

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Dit houdt in:

  • Dieren van 4 maanden en ouder mogen, op de avond vóór uw afspraak, tot 22:00 uur eten. Tenzij u andere instructies hebt ontvangen van ons. Na 22.00 uur mogen ze alleen nog water drinken.
  • Pups en kittens jonger dan 4 maanden mogen, op de avond vóór uw afspraak, vanaf 22:00 uur alleen nog lichte vloeibare maaltijden hebben. Tenzij u van ons andere instructies hebt ontvangen. Dit kan een drankje of papje zijn, dus geen brokjes, vlees of ander puppy- of kittenvoer. U mag deze lichte vloeibare maaltijden aanbieden tot vier uur voor de afspraak. Daarna mogen pups en kittens alleen nog water drinken.

Medicijnen

Als uw huisdier medicijnen krijgt, kunt u het best vooraf overleggen met de behandelend dierenarts over het stoppen of doorgaan met toedienen van medicijnen. Neem bij twijfel altijd contact op met de patiëntenadministratie via 030 – 253 9411.

Onderzoek vooraf

Voorafgaand aan de sedatie of gehele anesthesie onderzoeken wij de gezondheidstoestand van uw dier. Dat doen we door middel van een lichamelijk onderzoek en een gesprek met u. 

Vervolgens wordt uw huisdier meegenomen uit de wachtkamer en naar de behandelkamer of de voorbereidingsruimte (anesthesie-inleidruimte) gebracht. Bij het onder sedatie of anesthesie brengen mogen geen eigenaren en/of verzorgers bij het dier blijven. De daadwerkelijke behandeling of operatie vindt doorgaans plaats in een steriele operatiekamer, waar u helaas niet met uw dier mee naar toe kan in verband met de hygiënevoorschriften. 

Uitslaapkamer

Na de behandeling gaat uw huisdier naar de uitslaapkamer (recovery). Hier wordt de lichamelijke conditie van het dier continu bewaakt totdat het weer volledig bij kennis is en de pijnbestrijding goed werkt. Wij houden uw dier op onze afdeling totdat het weer bij kennis is. Dan pas geven we het dier mee, met duidelijke instructies omtrent eten en drinken. Vaak kan uw dier een half uur na aankomst in de uitslaapkamer weer mee naar huis.

Opname

Soms wordt uw dier opgenomen op één van onze verpleegafdelingen, omdat het specifieke zorg nodig heeft, bijvoorbeeld voor uitgebreide wondverzorging of meer pijnstilling. Soms is het nodig om de bloedcirculatie en de ademhaling van het dier langere tijd intensief te bewaken en andere uitgebreide verzorging te bieden, bijvoorbeeld zeer krachtige pijnstilling. Dan gaat uw dier naar een speciale bewakingsafdeling: de Intensieve Zorgafdeling of de ZorgPlusafdeling.

Lees meer over narcose en pijnbestrijding bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.