Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Zorg Plusafdeling

Het medisch team van de Zorg Plusafdeling (ZPa) behandelt honden en katten die extra verzorging en/of ondersteuning nodig hebben gedurende 24 uur, 7 dagen per week. De ZPa is er niet voor ernstig zieke honden of katten. Deze worden verpleegd en behandeld op de Intensieve Zorgafdeling .

De Zorg Plusafdeling is er ook voor honden en katten die verpleegd en behandeld zijn op de Intensieve Zorgafdeling en waarbij de lichamelijke situatie inmiddels zodanig is verbeterd dat intensieve zorg niet meer nodig is. Zij hebben echter wel nog steeds behoefte aan extra verzorging en/of ondersteuning, reden waarom ze worden opgenomen op de Zorg Plusafdeling.

De behandelende dierenarts is verantwoordelijk voor de verzorging en behandeling van uw dier. De dagelijkse zorg wordt gegeven door de ZPa-dierverpleger samen met coassistenten (studenten in de praktijkfase van hun opleiding tot dierenarts).

Doordat de ZPa gescheiden honden- en kattenafdelingen heeft, kan de opname voor uw dier optimaal rustig verlopen.

Opname op de Zorg Plusafdeling

U of uw dierenarts kunnen niet direct een afspraak maken voor opname op onze afdeling. Honden of katten komen alleen terecht op de ZPa wanneer ze reeds bij ons onder behandeling zijn en zij extra verzorging en/of ondersteuning nodig hebben.

Als uw dier is opgenomen op de Zorgplus afdeling, dan neemt de ZPa-dierverpleger of -coassistent of de behandeld dierenarts minimaal eenmaal per dag contact met u op over de voortgang van de behandeling. Zolang uw dier is opgenomen, kunt u tijdens dit contact met uw vragen bij hen terecht. In dringende gevallen kunt u tijdens kantooruren een terugbelverzoek achterlaten via telefoonnummer 030 – 253 9411.

De Zorg Plusafdeling heeft geen standaard bezoekregeling. Op uw verzoek en in goed overleg met de ZPa-dierenarts en dierverpleger is echter een bezoek aan uw huisdier altijd mogelijk. Er ontstaan soms beperkende omstandigheden voor bezoek, bijvoorbeeld wanneer uw huisdier erg onrustig is geworden na uw bezoek of bij grote drukte op de afdeling. Als zo’n situatie zich voordoet, dan bespreken wij dat met u.