Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Opname

Is er bij uw hond of kat aanvullend onderzoek of een behandeling nodig die opname noodzakelijk maakt? Of staat er een operatie gepland? In al deze gevallen is uw dier in uitstekende handen op een van onze verpleegafdelingen.

De lichamelijke toestand en de aandoening van uw huisdier bepalen op welke afdeling opname plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw huisdier gedurende de opname van de ene verpleegafdeling naar een andere wordt gebracht. Wij hebben de volgende verpleegafdelingen:

  • Chirurgische Verpleegafdeling (CVa): voor opname voorafgaand aan een operatie of om na de operatie te herstellen
  • Interne Verpleegafdeling (IVa): voor patiënten die aanvullend onderzoek of een behandeling nodig hebben die opname noodzakelijk maakt
  • Zorg Plusafdeling (ZPa): voor patiënten die meer zorg nodig hebben dan op de Chirurgische of Interne Verpleegafdeling kan worden geboden (‘medium care unit’)

Voor ernstig zieke patiënten met een behoefte aan continue zorg, verpleging, bewaking en behandeling is er naast de drie verpleegafdelingen ook nog de Intensieve Zorgafdeling (IZa), onze ‘intensive care unit’.

Opnamefolder

In de opnamefolder vindt u alle informatie die u nodig hebt tijdens het verblijf van uw dier in het dierenziekenhuis.

Onze medewerkers

De Chirurgische Verpleegafdeling en de Interne Verpleegafdeling hebben ieder hun eigen team dierenartsen/specialisten. Samen werken deze teams ook voor de Zorg Plusafdeling.

Naast onderstaande medewerkers werken er op de verpleegafdelingen ook coassistenten (studenten in de praktijkfase van hun opleiding tot dierenarts).