Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Oncologie

De dierenartsen/specialisten van de afdeling Oncologie behandelen tumoren bij honden en katten. Afhankelijk van de situatie zijn de volgende soorten van behandeling mogelijk:

 • chirurgie (operatie): de belangrijkste therapie voor tumoren. 80-90% van de tumoren wordt operatief verwijderd door een oncologisch chirurg. Het gaat hier om tumoren die nog niet zijn uitgezaaid en die op plekken voorkomen waarbij een verwijdering mogelijk is.
 • chemotherapie: voor tumoren waarbij een operatie niet mogelijk is of zinloos is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van uitzaaiingen of wanneer tumoren verspreid door het lichaam voorkomen (zoals bij leukemie).
 • radiotherapie (bestraling): vaak een aanvullende therapie in aansluiting op een operatie, maar voor een aantal tumoren (bv neus- en hersentumoren) de enige behandeloptie. Voorwaarde is wel dat de tumor nog niet is uitgezaaid.
 • (bij bepaalde tumoren) immunotherapie of toediening van eiwitkinase-remmers

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 9411.

Nuchter

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Dit houdt in:

 • Dieren van 4 maanden en ouder mogen, op de avond vóór uw afspraak, tot 22:00 uur eten. Tenzij u andere instructies hebt ontvangen van ons. Na 22.00 uur mogen ze alleen nog water drinken.
 • Pups en kittens jonger dan 4 maanden mogen, op de avond vóór uw afspraak, vanaf 22:00 uur alleen nog lichte vloeibare maaltijden hebben. Tenzij u van ons andere instructies hebt ontvangen. Dit kan een drankje of papje zijn, dus geen brokjes, vlees of ander puppy- of kittenvoer. U mag deze lichte vloeibare maaltijden aanbieden tot vier uur voor de afspraak. Daarna mogen pups en kittens alleen nog water drinken.

Medicijnen

Als uw huisdier medicijnen krijgt, mag u deze gewoon blijven toedienen volgens de voorschriften van de dierenarts. Bij een afspraak voor een behandeling waarbij ook anesthesie ofwel ‘narcose’ wordt toegepast kunt u het beste vooraf overleggen met de behandelend dierenarts over het stoppen of doorgaan met toedienen van medicijnen.

Ontvangstdagen

De onderzoeken bij de medische oncologie (chemotherapie en/of radiotherapie) vinden plaats op dinsdag- en vrijdagochtend van 8:15 tot 11:30 uur. Mocht uw dierenarts uw hond of kat direct hebben doorverwezen naar de chirurgische oncologie, dan kunt u op woensdagochtend van 8:30 tot 11:30 uur bij ons terecht.

Het consult

Wij onderzoeken uw dier op basis van de informatie van uw eigen dierenarts of uit gegevens uit een eerder bezoek. Eventueel vindt er aanvullend onderzoek plaats. Dat kan nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose of het voorschrijven van de definitieve behandeling. In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen. Voor een vervolgonderzoek of de definitieve behandeling is meestal een nieuwe afspraak nodig.

Biopt

Het type onderzoek dat wij uitvoeren is erg afhankelijk van het soort tumor en de uitgebreidheid ervan. We kunnen bijvoorbeeld de lymfeklieren onderzoeken om deze te controleren op uitzaaiingen. Dit wordt gedaan door een dunne-naald biopt te nemen. Hierbij wordt met een naald wat tumorweefsel verkregen. Met behulp van een microscoop kunnen we dan vaststellen om wat voor tumor het gaat.

Diagnostische beeldvorming

Soms moeten beelden gemaakt worden van het inwendige van het lichaam van uw huisdier. U kunt daarbij denken aan:

 • röntgenfoto’s van de longen
 • echo van de buik
 • CT- of MRI-opname
 • botscan

Operaties

Wij doen alle operaties die te maken hebben met het verwijderen van tumoren. De operaties kunnen op verschillende dagen plaats vinden.  Voor, tijdens en na de operatie wordt uw dier goed verzorgd. Soms, als het een kleine tumor betreft, mag uw huisdier meteen naar huis. In andere gevallen moet uw dier één of enkele dagen blijven om een goede pijnstilling te garanderen. Als uw dier er erg slecht aan toe is moet het worden opgenomen op onze Intensieve Zorgafdeling. Hier wordt uw dier gedurende 24 uur bewaakt en intensief behandeld.

Chemotherapie

Behandeling met chemotherapie vindt poliklinisch plaats op de dinsdag- of vrijdagochtend bij de medisch oncoloog.

Radiotherapeutische behandelingen

Radiotherapeutische behandelingen vinden dagelijks plaats in de middag. Deze behandelingen zijn meestal over langere tijd verdeeld. U kunt daarom uw dier bij ons laten opnemen. Het ook mogelijk om iedere dag met uw dier de kliniek te bezoeken voor een bestraling.

Samenwerking

Bij de behandeling van tumoren is samenwerking met andere afdelingen essentieel. In een zgn. multidisciplinair overleg bespreken we onze patiënten. Specialisten en onderzoekers van alle betrokken afdelingen denken mee over de benodigde onderzoeken en behandelingen en over de mogelijke uitkomst (prognose) van een behandeling. Behalve de afdeling Oncologie doen de volgende afdelingen mee in dit overleg:

 • Chirurgie
 • Diagnostische Beeldvorming
 • Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum

Het overleg vindt wekelijks plaats. Het kan dus voorkomen dat u op een uitslag moet wachten tot dit overleg is geweest.

De afdeling Oncologie speelt ook een belangrijke rol in het Kankercentrum voor Dieren.

Als u al eens met uw huisdier in het dierenziekenhuis bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, neem dan direct contact op met uw eigen dierenarts.

Mocht het nodig zijn om uw dier met spoed naar ons te verwijzen, dan kan uw dierenarts 24 uur per dag contact met ons opnemen. Lees meer over spoedgevallen.

Redenen voor een bezoek

 • melkkliertumoren
 • lymfeklierkanker
 • leukemieën
 • bottumoren aan de poten
 • milttumoren
 • prostaattumoren
 • bottumoren
 • huidtumoren, zoals het mastocytoom
 • weke delen tumoren, zoals het fibrosarcoom (kwaadaardige bindweefseltumor)
 • mondholtetumoren bij katten, zoals kwaadaardige plaveiselceltumoren
 • melanomen bij honden
 • buiktumoren, zoals bijnier- en alvleeskliertumoren (insulinoom)
 • long- en borstholtetumoren

Meer weten over veelvoorkomende tumoren, onze onderzoeken en behandelwijzen? Kijk in onze kennisbank.