Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Chirurgie

Op de afdeling Chirurgie onderzoeken en behandelen wij dieren met problemen, die mogelijk via een operatie behandeld moeten worden. Wanneer u een second opinion wilt, bent u bij ons ook aan het juiste adres.

De afdeling Chirurgie heeft veel specialistische ervaring en kennis in huis. De dierenartsen/specialisten van deze afdeling hebben zich namelijk volledig op de chirurgie in al zijn facetten toegelegd. Sommigen hebben daarnaast een extra aandachtsgebied, zoals oncologische chirurgie, kaakchirurgie, leverchirurgie, KNO, neurochirurgie, orthopedie, thoraxchirurgie of urologie. Hierin zijn wij uniek binnen Nederland.

Binnen de afdeling zijn er verschillende poliklinieken waar u met uw dier terecht kunt. Deze poliklinieken zijn ingedeeld aan de hand van het soort probleem/behandeling en de betreffende lichaamsdelen en organen van het dier. De afdeling Chirurgie voert ook sterilisaties uit, onder andere door middel van een kijkoperatie.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 9411.

Als uw dier eerder is behandeld bij de afdeling Chirurgie, kunt u voor overleg met de behandelend dierenarts/specialist gebruik maken van een terugbelverzoek. Dit verzoek kunt u indienen tijdens kantooruren, via 030 – 253 9411.

U kunt ook contact opnemen via e-mail chirurgieUKG@uu.nl. Graag met vermelding van het patiëntnummer en de naam van de behandelend dierenarts/specialist, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. We nemen binnen 48 uur contact met u op.

Spoed

Bij de volgende situaties gaat het om een spoedgeval:

 • gescheurd middenrif
 • ernstige (bijt)wonden aan hoofd, hals- of borstholte
 • beschadiging van keel of slokdarm tijdens het spelen met een stok (stoktrauma)
 • niet meer kunnen plassen
 • benauwdheid
 • maagdraaiing
 • acute darmverstopping
 • als u al eens met uw huisdier op de UKG bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier

Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Nuchter

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Dit houdt in:

 • Dieren van 4 maanden en ouder mogen, op de avond vóór uw afspraak, tot 22:00 uur eten. Tenzij u andere instructies hebt ontvangen van ons. Na 22.00 uur mogen ze alleen nog water drinken.
 • Pups en kittens jonger dan 4 maanden mogen, op de avond vóór uw afspraak, vanaf 22:00 uur alleen nog lichte vloeibare maaltijden hebben. Tenzij u van ons andere instructies hebt ontvangen. Dit kan een drankje of papje zijn, dus geen brokjes, vlees of ander puppy- of kittenvoer. U mag deze lichte vloeibare maaltijden aanbieden tot vier uur voor de afspraak. Daarna mogen pups en kittens alleen nog water drinken.

Medicijnen

Als uw huisdier medicijnen krijgt, mag u deze gewoon blijven toedienen volgens de voorschriften van de dierenarts. Bij een afspraak voor een behandeling waarbij ook anesthesie ofwel ‘narcose’ wordt toegepast, kunt u het beste vooraf overleggen met de behandelend dierenarts over het stoppen of het doorgaan met toedienen van medicijnen.

Plasproblemen

Als u onze afdeling bezoekt omdat uw hond of kat problemen heeft met plassen, dan:

 • zouden we graag urine van de eerste uitlaatbeurt in de ochtend ontvangen (ongeveer 1 borrelglas – aanwijzingen voor het opvangen van urine vindt u in onze instructiefilm);
 • mag uw hond of kat vlak voor het bezoek (na de ochtenduitlaatbeurt) niet meer plassen. Voor onderzoeken aan de urinewegen is namelijk meestal een volle blaas nodig.

Voor veel aandoeningen zijn veel onderzoeks- en behandelmogelijkheden binnen onze kliniek. Om een bezoek voor u en uw dier zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bestaat er bij de afdeling Chirurgie de zogenaamde One Stop Shop. Dit betekent dat we proberen het consult, het aanvullend onderzoek én/of een operatie op dezelfde dag te plannen. Om onze zorg goed af te stemmen op uw behoeften kunnen wij, voordat u met uw dier naar onze kliniek reist, een plan van aanpak maken en een schatting van de kosten geven.

De One Stop Shop is alleen mogelijk als we van tevoren genoeg informatie hebben over uw dier. Hiervoor zijn de volgende stappen:

 1. Deze informatie, in de vorm van de patiëntenkaart en eventuele (radiologische) beelden van uw dier, stuurt uw dierenarts naar de afdeling Chirurgie via chirurgieUKG@uu.nl.
 2. Wij bestuderen de patiëntenkaart en bij eventuele onduidelijkheden nemen we contact op met uw dierenarts.
 3. Aan de hand van deze gegevens maken we een plan van aanpak en een schatting van de bijbehorende kosten.
 4. Het plan van aanpak en de kostenschatting sturen wij door naar uw dierenarts, zodat u het plan met haar of hem kunt bespreken.
 5. Als u met ons plan en de daarbij horende kostenschatting akkoord gaat, kan de dierenarts dit aan ons doorgeven en nemen wij het contact met u over.
 6. We plannen dan gezamenlijk een geschikte dag voor het consult, de onderzoeken en/of de operatie.

Vraag uw dierenarts naar deze mogelijkheid. Dan kunnen we gezamenlijk zorgen dat uw dier de beste zorg krijgt, afgestemd op uw verwachtingen en onze uitgebreide mogelijkheden.

Specialisten en case manager

De dierenartsspecialisten van de afdeling Chirurgie hebben allemaal de opleiding tot Europees specialist chirurgie gevolgd en kunnen elkaar allemaal vervangen. Enkele dierenartsspecialisten hebben zich daarnaast toegelegd op specifieke aandachtsgebieden. De specialisten in opleiding zijn dierenartsen die de opleiding tot Europees specialist chirurgie volgen en begeleid worden door een dierenartsspecialist.

De case manager is het aanspreekpunt voor u of uw dierenarts en verantwoordelijk voor de dagelijkse planning.