Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Bloedbank

Iedereen kent wel iemand die bloed doneert aan de bloedbank. Je helpt daarmee een zieke medemens en je kunt een leven redden. De faculteit Diergeneeskunde heeft ook een bloedbank. Uiteraard niet voor mensen, maar voor dieren.

Waarvoor worden de bloedproducten gebruikt?

De bloedproducten worden gebruikt op de Intensieve Zorgafdeling van de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren. Dat is een afdeling waar 24-uurs zorg wordt geboden aan ernstig zieke honden en katten. Er zijn diverse redenen waarom dieren op deze afdeling liggen, bijvoorbeeld voor ernstige nierproblemen of na een zware operatie. Bijna wekelijks liggen er ook huisdieren die om uiteenlopende redenen voor hun behandeling bloedproducten nodig hebben. Zij kunnen veel bloed verloren hebben tijdens een operatie of een immuunziekte hebben waardoor een ernstige bloedarmoede is ontstaan. Ook ernstige stollingsproblemen kunnen worden behandeld met donorbloed. Voor deze dieren hebben wij dus bloedproducten nodig.

De bloedbank zoekt momenteel honden en katten die als donor kunnen dienen. Wilt u weten of uw hond of kat in aanmerking komt en hoe het doneren in zijn werk gaat? Lees dan verder.

Welke honden zijn geschikt?

Om de gezondheid van zowel de donorhond als ontvanger te waarborgen, zoeken we honden die:

 • een rustig en meegaand karakter hebben
 • minimaal één jaar oud zijn en niet ouder dan acht jaar
 • meer dan 25 kilogram wegen (geen overgewicht!)
 • gezond zijn (om dit vast te stellen wordt uw hond lichamelijk onderzocht en bloedonderzoek voorafgaande aan de donorstatus uitgevoerd)
 • volledig zijn ingeënt
 • geen rauwvleesdieet (‘BARF’) krijgen
 • nooit zelf een bloedtransfusie hebben ontvangen
 • nooit in andere landen zijn geweest omdat daar bepaalde met bloed overdraagbare parasitaire ziekten voorkomen (het betreft met name landen rond de Middellandse Zee en in Oost-Europa, maar overleg bij twijfel met ons)

Daarnaast zijn er soms andere (praktische) redenen waarom een hond mogelijk minder geschikt is als donor.

Hoe gaat het doneren in zijn werk?

Als een hond geschikt is bevonden, maken we een afspraak voor de eerste donatie. Als u dat wilt, kunt u aanwezig zijn bij de bloedafname. Een half uur na de donatie controleren wij de plek waar het bloed is afgenomen. Al met al duurt de bloeddonatie zo’n anderhalf uur. U kunt er ook voor kiezen om op de dag van de donatie uw hond ’s ochtends naar de UKG te brengen. We reserveren dan een kennel, zodat uw hond daar gedurende de dag kan blijven. We laten de hond regelmatig uit en aan het eind van de dag kunt u uw hond weer meenemen naar huis.
Vaak doneren honden met een tussenpauze van drie tot maximaal zes maanden. De duur van die tussenpauze wordt in overleg met u vastgesteld.

Klik hier om kennis te maken met onze bloeddonoren.

Heeft een hond er last van?

Het is onze ervaring dat donorhonden nauwelijks last hebben na een donatie; ze mogen dan ook gewoon weer normaal eten, drinken en worden uitgelaten. Uw hond hoeft voor de bloeddonatie niet nuchter te zijn en mag ook dan dus gewoon blijven eten en drinken. Als uw hond alleen zijn eigen voer mag hebben, kunt u dit aangeven en eventueel zelf meenemen.

Zijn er ook voordelen voor de donorhond?

 • Bepaling van de bloedgroep van uw hond
 • Een gezondheidscheck voorafgaand aan elke donatie
 • Eén keer per jaar een uitgebreid bloedonderzoek
 • Een penning ‘Ik ben bloeddonor’ voor aan de halsband
 • Iets lekkers na elke donatie
 • En voor u: de wetenschap dat u andere honden helpt!

Aanmelden

U kunt uw hond aanmelden als bloeddonor via bloedbank_ukg@uu.nl. Ook als u nog vragen mocht hebben, kunt u dat mailadres gebruiken.

Welke katten zijn geschikt?

Om de gezondheid van zowel donorkat als ontvanger te waarborgen, zoeken we katten die:

 • bij voorkeur een rustig en meegaand karakter hebben (in tegenstelling tot bij honden, is het bij katten meestal toch nodig om voor de donatie een roesje te geven en dan is karakter minder van belang)
 • minimaal één jaar oud zijn en niet ouder dan acht jaar
 • meer dan 4,5 kilogram wegen (geen overgewicht!)
 • gezond zijn (om dit vast te stellen wordt uw kat lichamelijk onderzocht en bloedonderzoek voorafgaande aan de donorstatus uitgevoerd)
 • volledig zijn ingeënt
 • geen rauwvleesdieet (‘BARF’) krijgen
 • nooit zelf een bloedtransfusie hebben ontvangen
 • als het een intacte poes betreft, nooit eerder zelf een nestje hebben gehad
 • nooit in het buitenland zijn geweest omdat daar bepaalde met bloed overdraagbare parasitaire ziekten voorkomen

Hoe gaat het doneren in zijn werk?

Als een kat geschikt is bevonden, maken we een afspraak voor de eerste donatie. De donatie bij katten verloopt meestal wat anders dan bij honden, omdat katten vaak worden gesedeerd (een ‘roesje’ nodig hebben) om veilig het bloed te kunnen afnemen.
U kunt de kat daarvoor ’s morgens op de dag van de donatie of de avond voor de donatie naar de UKG brengen. We reserveren dan een hokje, zodat uw kat daar gedurende de opname kan blijven en in de gaten kan worden gehouden. Al met al duurt de bloeddonatie zelf zo’n anderhalf uur. Na de donatie controleren wij regelmatig de plek waar het bloed is afgenomen en de algehele toestand van uw kat. Op het eind van de dag of uiterlijk de dag na de donatie kunt u uw kat weer meenemen naar huis.
Mocht u geïnteresseerd zijn om uw kat als donor aan te bieden neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u dan graag in meer detail over het verloop van een donatie bij uw kat.
Vaak doneren katten met een tussenpauze van drie tot maximaal zes maanden. De duur van die tussenpauze wordt in overleg met u vastgesteld.

Heeft een kat er last van?

Het is onze ervaring dat bij donorkatten het bloed doneren zelf geen problemen geeft.
Maar omdat katten toch vaak moeten worden gesedeerd (een ‘roesje’ krijgen) is er wel het normale (geringe) anesthesierisico en moeten rondom de donatie aparte maatregelen worden genomen. Zo moet de donorkat vanaf 22:00 op de avond voor de donatie nuchter (niet eten, wel drinken) worden gehouden. Na de donatie moet de kat wakker worden en herstellen van zijn roesje. Daarvoor blijft de kat de hele dag na de donatie op de kliniek: uw dier wordt dan extra in de gaten gehouden en krijgt vaak wat extra vocht ter compensatie voor het gedoneerde bloed.
’s Avonds of uiterlijk de dag na donatie mag de kat dan naar huis. Thuisgekomen kunt u gewoon eten en drinken geven zoals u dat gewend bent. Bij buitenkatten is het wel handig de kat een paar dagen in de gaten te houden.
Als uw kat alleen zijn eigen voer mag hebben, kunt u dit aangeven en eventueel zelf meenemen.

Zijn er ook voordelen voor de donorkat?

 • Bepaling van de bloedgroep van uw kat.
 • Een gezondheidscheck voorafgaand aan elke donatie.
 • Eén keer per jaar een uitgebreid bloedonderzoek.
 • Een penning ‘Ik ben bloeddonor’ voor aan de halsband.
 • Iets lekkers na elke donatie.
 • En voor u: de wetenschap dat u andere katten helpt!

Aanmelden

U kunt uw kat aanmelden als bloeddonor via bloedbank_ukg@uu.nl. Ook als u nog vragen mocht hebben, kunt u dat mailadres gebruiken.

Belangrijke papieren

Als u met uw hond of kat komt, moet u het volgende meenemen:

 • een kopie van de stamboom, indien in bezit
 • het dierenpaspoort, indien in bezit
 • het inentingenboekje
 • uw geldige legitimatiebewijs

Akkoordverklaring

Voorafgaande aan de donatie wordt altijd een akkoordverklaring ‘Bloeddonatie’ getekend.

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang, de slagboom gaat voor u open. Vervolgens kunt u zich melden bij de balie direct links na de ingang. Bij de balie schrijven wij uw huisdier in. Daarna kunt u met uw dier plaatsnemen in de wachtkamer. Een van onze medewerkers komt u vervolgens ophalen.

Een bezoek aan de bloedbank gaat altijd op afspraak. De bloedbank is geopend op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur en bereikbaar via 030-253 9411 of e-mail bloedbank_ukg@uu.nl.