Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Spoeddienst

De dierenartsen van de Spoeddienst behandelen acuut en ernstig zieke honden en katten op verwijzing van uw eigen dierenarts.

24 uur per dag

Dierenartsen in het hele land kunnen 24 uur per dag, ook in het weekend, gebruik maken van de service van de Spoeddienst. Dat gebeurt met name wanneer uw dierenarts in overleg met u en ons tot de conclusie komt dat wij, in het belang van uw huisdier, het onderzoek en/of de behandeling sneller of beter kunnen uitvoeren.

Behandeling bij de Spoeddienst vindt plaats op verwijzing van uw eigen dierenarts en zolang er plaats is om dieren op te nemen in ons dierenziekenhuis. Heel soms komt het voor dat wij vanwege grote drukte tijdelijk geen nieuwe dieren kunnen opnemen voor acute zorg. Lees meer over de procedure bij spoedgevallen.

Naast deze mogelijkheid voor verwijzing door dierenartsen uit het hele land, kunt u buiten kantoortijden ook terecht bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren voor spoedeisende hulp zonder tussenkomst van uw eigen dierenarts. Deze dienst is bestemd voor acuut zieke huisdieren uit de regio Midden-Nederland en wordt aangeboden door de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland.

Alles onder één dak

De Spoeddienst kan beschikken over de uitgebreide specialistische kennis die aanwezig is op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Alle benodigde expertise en apparatuur bevinden zich hier onder één dak. Zo nodig kunnen we uw dier bijvoorbeeld direct onderzoeken door middel van bloedonderzoek of met beeldvormende technieken zoals echografie, CT en MRI. Daarnaast kan er altijd met een dienstdoend specialist van de verschillende afdelingen overlegd worden.

Stabiliseren

Wij zullen uw huisdier zo snel als mogelijk helpen, afhankelijk van de toestand van het dier en de aanwezigheid van andere spoedpatiënten en hun situatie. Indien nodig wordt meteen een spoedbehandeling ingesteld om de patiënt buiten direct levensgevaar te brengen (stabiliseren). Als een (spoed)operatie of andere levensreddende ingreep nodig is, staat daarvoor een team van specialisten klaar.

Intensive care

Nadat uw huisdier is gestabiliseerd kan het nodig zijn om uw hond of kat op te nemen op een verpleegafdeling. Daar kunnen we de precieze ziekteoorzaak vaststellen of uw dier verder behandelen. Spoedpatiënten komen daarvoor vaak terecht op de Intensieve Zorgafdeling (IZA), soms beter bekend onder de Engelstalige benaming ‘intensive care unit’ of ICU.

Het team

De Spoeddienst bestaat uit een ‘eerste dienst’ die wordt bezet door dierenartsen die specifiek voor deze taak zijn aangesteld. De dierenartsen van de eerste dienst worden bijgestaan door een uitgebreide structuur van achterwachtdiensten (‘tweede dienst’) van verschillende andere disciplines binnen de kliniek, zoals Interne Geneeskunde, Chirurgie, Diagnostische Beeldvorming en Anesthesiologie. De achterwacht is vaak een dierenarts-specialist die te allen tijde kan worden geconsulteerd en oproepbaar is.