Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Onderzoek naar veelbelovende nieuwe behandelmethode voor honden met lage rugpijn


Heeft uw hond last van lage rugpijn? De polikliniek Orthopedie-Neurochirurgie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren start een onderzoek naar een nieuwe manier van pijnstilling bij honden met deze aandoening. Een vergelijkbaar product wordt momenteel ook ontwikkeld voor mensen. Om te testen of dit middel ook bij honden effectief is, zijn wij op zoek naar honden met lage rugpijn met gemotiveerde eigenaren, die mee willen doen aan dit onderzoek.

Een eerste studie bij een kleine groep honden liet al veelbelovende resultaten zien. Nu voeren we een vervolgonderzoek uit bij een grotere groep honden, met een verbeterd middel dat nog langer werkt.

Doel van het onderzoek

Bij deze studie onderzoeken we de werkzaamheid van een pijnstiller die direct in de versleten tussenwervelschijf wordt geïnjecteerd. De pijnstiller is verpakt in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de behandeling is de pijn en ontstekingsreactie in het gewricht te remmen.

De oplossing voor veel honden

De nieuwe techniek biedt verschillende voordelen. Wanneer een operatie om wat voor reden dan ook niet gewenst is, kan een meer effectieve wijze van pijnstilling een prima alternatief zijn. En aangezien de nieuwe techniek over een langere periode werkt, is het niet meer nodig om dagelijks medicijnen via de mond toe te dienen. Als we er dus inderdaad in slagen om aan te tonen dat de nieuwe wijze van toedienen effectief is, kan dat in de toekomst honden veel pijnklachten schelen.

De pijnstiller is verpakt in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden.

In de afbeelding is het medicijn schematisch weergegeven door middel van oranje bolletjes.

Wat voor honden zoeken wij?

Wij zoeken honden die al langer dan 6 weken pijn in de lage rug hebben, waarbij bijvoorbeeld de pijnstilling niet goed aanslaat of voor bijwerkingen zorgt.

Wat bieden wij?

U krijgt van ons drie consulten zonder kosten. Dit houdt in dat uw hond grondig wordt onderzocht op gewrichtsklachten (inclusief neurologisch onderzoek en bewegingsanalyses). Inbegrepen bij het onderzoek is ook een MRI-scan bij de eindcontrole.

Hoe kunt u zich aanmelden?

De selectie gaat altijd via uw eigen dierenarts. Hij of zij zal namelijk eerst moeten beoordelen of de hond in principe in aanmerking komt voor het onderzoek. De hond mag bijvoorbeeld geen neurologische afwijkingen hebben. Komt de hond naar mening van uw dierenarts in aanmerking voor het onderzoek, dan moet er ook een MRI-scan gemaakt worden. Dat kan meestal niet bij uw dierenarts, maar wel bij ons in de kliniek.

U kunt bij ons een afspraak maken voor de MRI-scan en komt dan met uw hond naar de poli Orthopedie. Wij beoordelen dan of de hond op basis van het klinisch onderzoek en de MRI-scan kan deelnemen aan het onderzoek.

Opzet van het onderzoek

Eerst brengen we de precieze symptomen van uw hond in kaart. Vervolgens injecteren we de medicatie direct in de tussenwervelschijf. Daarvoor dienen we eerst een narcose toe. Uw hond merkt dus niets van de injectie.

Zes en twaalf weken na de injectie worden de honden op controle verwacht en wordt het klinisch onderzoek herhaald om te onderzoeken of de behandeling effect heeft. Tijdens het tweede controlebezoek maken we een nieuwe MRI-scan. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe effectief de medicatie is geweest in het remmen van ontsteking. Zes maanden na de behandeling zien we uw hond graag nogmaals terug, voor een klinische controle.

Wat vragen wij van u?

Deelnemers komen in totaal drie keer naar onze kliniek. De reiskosten en de kosten van de eerste MRI-scan zijn voor uw rekening. Tevens zullen we u vragen om vooraf en tijdens alle controlebezoeken een vragenlijst in te vullen omtrent de pijn en het functioneren van uw hond.

De kosten voor het onderzoek, de injectie, controlebezoeken (inclusief MRI-scan tijdens het tweede bezoek) en bewegingsanalyses zijn voor onze rekening.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang van het onderzoek

Er zullen 30 honden in het onderzoek worden opgenomen. Deze honden worden geselecteerd op basis van klinische symptomen en afwijkingen op de MRI. Twintig honden ontvangen een injectie met celecoxib, verpakt in de micropartikels. De andere tien honden ontvangen een injectie met ongeladen micropartikels (placebo). Het onderzoek zal blind worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de dierenartsen en de eigenaren ten tijde van het onderzoek niet weten welke dieren een injectie krijgen met celecoxib in micropartikels of de ongeladen micropartikels. Aan het eind van de studie wordt bekend gemaakt welke honden behandeld zijn met de placebo. Deze honden kunnen alsnog een kosteloze injectie met de micropartikels met celecoxib krijgen, indien u dat wenst.

Meer weten?

Informatie over het maken van een MRI-scan kunt u lezen op onze pagina’s over diagnostische beeldvorming. Voor meer informatie over het onderzoek zelf kunt u contact op nemen met dr. Tijn Wiersema, dierenarts Orthopedie bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren ( t.wiersema@uu.nl ) of met uw eigen dierenarts.

Lees meer over de polikliniek Orthopedie-Neurochirurgie…