Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Nieuwe lineaire versneller voor faculteit Diergeneeskunde

Sinds kort beschikt de faculteit Diergeneeskunde over een nieuw geplaatste lineaire versneller. In Nederland is de faculteit Diergeneeskunde de enige plek waar dieren met kanker bestraald kunnen worden met een lineaire versneller. Het plaatsen van de versneller is mede mogelijk gemaakt en geleverd door Elekta, innovatieleider op gebied van de radiotherapeutische geneeskunde, in samenwerking met het UMC Utrecht en maatschappelijke partners. “Wij willen graag bijdragen aan nog betere behandelmogelijkheden tegen kanker bij dieren. Bovendien steunen we op deze manier vernieuwend onderzoek dat ook in de humane oncologie van pas komt”, aldus Tom van den Boogaart, Managing Director Elekta.

Bekijk de opbouw van de nieuwe versneller

Minder bestralingsmomenten

Kanker is bij mensen én dieren doodsoorzaak nummer één. Maurice Zandvliet, veterinair oncoloog van het Universitair Dierenziekenhuis legt uit: “Bij sommige vormen van kanker is bestraling met een lineaire versneller de enige behandelmogelijkheid. Bij zowel mens, als dier. Een standaardbehandeling met bestraling houdt bij mensen vaak in dat er maar liefst 35 dagelijkse behandelingen nodig zijn. Bij dieren wordt in de regel minder frequent bestraald. Dit is vooral omdat elke behandeling onder narcose moet plaatsvinden. Door de jaren heen is gebleken dat voor een standaardbehandeling vijftien bestralingen volstaan. Met deze aanpak wordt een effectieve behandeling met beperkte bijwerkingen en een minimumaantal narcoses bereikt.

Maar bestralingen blijven zeer belastend voor de patiënt. In de humane radiotherapie wordt inmiddels gewerkt aan minder intensieve behandeltrajecten met een lagere behandelfrequentie, maar tegelijkertijd wel hogere dosering. Het toedienen van een dergelijke dosis vereist uiteraard wel zeer grote precisie. 

Voor dieren is de belasting van een bestralingstraject nog zwaarder, omdat, zoals eerder aangegeven, voor elke bestraling, een narcose nodig is. Daarom willen ook de dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde toe naar steeds minder bestralingsmomenten. Met de komst van de nieuwe versneller kan bij hersentumoren worden overgegaan van de gangbare zestien behandelingen naar slechts tien bestralingen en op termijn hopelijk zelfs nog minder. Met de komst van de nieuwe versneller kunnen de dierenartsen hiermee van start, en verder werken aan het optimaliseren van de bestaande bestralingstrajecten.” 
 

Tom van den Boogaart tijdens de feestelijke overhandiging van de versneller

Unieke positie

Robbert Tersteeg, hoofd Oncologische Radiotherapie UMC Utrecht vertelt waarom de samenwerking met Diergeneeskunde zo belangrijk is. “De afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht is wereldwijd toonaangevend op gebied van innovatieve ontwikkelingen en baanbrekende behandelingen tegen kanker. Het feit dat wij gevestigd zijn naast de faculteit Diergeneeskunde, de enige plek in Nederland waar medische zorg en onderzoek voor gezelschapsdieren plaatsvindt, biedt een unieke mogelijkheid om elkaar te helpen, versterken en samen te werken. Onderzoek doen vanuit meerdere invalshoeken biedt een bredere kijk op je vakgebied en levert veel kennis en creativiteit. Naast de verschillen zijn er namelijk ook heel veel overeenkomsten tussen mensen en dieren met kanker. Het is mooi als er uiteindelijk behandelingen worden ontwikkeld die zowel voor mens als dier een verbetering zijn.”

De best mogelijke, innovatieve veterinaire zorg

Wouter Dhert, decaan, faculteit Diergeneeskunde: “We zijn blij en dankbaar voor de fantastische steun en inzet van onze partners, zonder wie deze versneller niet mogelijk was geweest. De aanschaf van een nieuwe versneller brengt behoorlijke kosten met zich mee die de faculteit niet zelf kan opbrengen. In tegenstelling tot in de humane ziekenhuizen, betalen diereigenaren de kosten van een behandeling grotendeels zelf en heeft de faculteit als onafhankelijk academisch instituut geen winstoogmerk. Maar tegelijkertijd willen we onze patiënten de best mogelijke, innovatieve veterinaire zorg kunnen bieden, en daarnaast bijdragen aan baanbrekend translationeel onderzoek. Dit is nu mogelijk.”

De aanschaf van de lineaire versneller is mogelijk gemaakt dankzij Elekta, het UMC Utrecht, Leiden UMC, de Stichting Het Waardige Dier , de Stichting Abri voor Dieren, Stichting D.O.G . en Stichting DierenLot. 

Ga naar het Kankercentrum voor Dieren