Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

De dag van het bezoek met uw paard

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang van de UKP. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Daarna meldt u zich eerst bij de Patiëntenadministratie. Uw paard blijft in de trailer. Bij de balie schrijven wij uw paard in en controleren de gegevens. In verband met het inschrijven verzoeken wij u minimaal een kwartier voor aanvangstijd van uw afspraak aanwezig te zijn.

Bij spoedgevallen gelden andere regels met betrekking tot de ontvangst bij de balie; de parkeerprocedure blijft gelijk.

Uw dier uit de trailer halen

Na het inschrijven en afhandelen van alle formaliteiten kunt u uw paard uit de trailer halen. Als u daarbij hulp nodig heeft, omdat de toestand van uw paard daar om vraagt, dan assisteren wij graag. U kunt het dier vervolgens in de ontvangsthal in een stand neerzetten of met uw paard aan de hand wachten. In de ontvangsthal wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door een van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding).

Besmettelijke aandoening

Als de kans bestaat dat uw paard een besmettelijke aandoening heeft, moet uw paard in ieder geval op de trailer blijven. Wij wijzen u in dat geval, na de inschrijving, hoe u naar onze isolatiestallen kunt rijden. Wilt u ons, bij het inschrijven, altijd even waarschuwen als u zelf aan een besmettelijke ziekte denkt of als uw paard thuis koorts had?

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de kliniek is gratis Wi-Fi beschikbaar. Hiervoor maakt u verbinding met het ‘UU-visitor’ netwerk. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Onderzoek en/of behandeladvies

In de wachtruimte wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door een coassistent (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar één van de onderzoeksruimten of de monsterbaan. De coassistenten en onze dierenarts/specialist onderzoeken uw dier op basis van de informatie van uzelf, uw eigen dierenarts of gegevens uit een eerder bezoek.

Na het consult volgt meestal een advies voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Dat kan ook betekenen dat wij een operatie aanraden.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u en desgewenst met uw eigen dierenarts of uw verzekering overleggen, voor we de definitieve behandeling of operatie uitvoeren. Ook kunt u desgewenst een voorlopige kostenschatting krijgen.

Aanvullend onderzoek

Als u naar de kliniek komt voor een poliklinisch consult, dan betekent dat in principe dat u dezelfde dag met uw dier naar huis kunt. Mocht het zo zijn dat na het eerste consult aanvullend onderzoek of het maken van scan-/röntgenbeelden noodzakelijk is, dan proberen wij dit op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Dit betekent wel dat u soms wat langer moet wachten of dat het bezoek de hele dag in beslag neemt. Deze eventuele aanvullende onderzoeken worden altijd in overleg met u gepland.

Als het niet mogelijk is om de noodzakelijke onderzoeken te combineren, doordat de onderzoeken te lang duren of om andere redenen niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden, wordt er in overleg met u een andere afspraak gemaakt of wordt uw paard alsnog opgenomen.

Diagnostische beeldvorming

Röntgenfoto’s of scans worden gemaakt op de afdeling Diagnostische Beeldvorming. Voor het maken van een röntgenfoto, CT-scan of een echo-onderzoek is in sommige gevallen sedatie (een rustig makend middel) of zelfs een volledige narcose nodig. Voor het maken van een MRI-scan is in alle gevallen een volledige narcose nodig.

Om een paard onder algehele narcose te kunnen brengen moeten we het dier opnemen. Het toedienen van een narcose aan paarden dient, meer nog dan bij andere dieren, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren. De kans op complicaties is bij paarden namelijk iets groter dan bij andere diersoorten. Vandaar dat wij het dier voor en na de narcose graag willen kunnen observeren. Lees meer over anesthesie bij paarden.

Opname

Mocht het nodig zijn om uw paard op te nemen dan hebben wij ruime boxen beschikbaar. Bodembedekking (zaagsel of stro) en voeding (kuil of hooi en hoeveelheid krachtvoer) kunnen vaak aan uw wensen worden aangepast. Het paard zal, indien de lichamelijke toestand dit toelaat, dagelijks in de stapmolen of aan de hand beweging krijgen. U kunt dit zelf overleggen met de behandelende dierenarts/specialist. Er is 24 uur per dag toezicht en verzorging voor uw paard. Wij houden u tijdens de opname telefonisch op de hoogte over het onderzoek en/of de behandeling.

Bezoekregeling

Per paard, pony of ezel worden per dag maximaal twee bezoekers toegelaten. U kunt uw paard tijdens het verblijf in de kliniek bezoeken. Op werkdagen en in het weekend tussen 15:00 uur en 16:00 uur.

Bezoek aan IC-patiënten vindt uitsluitend plaats in overleg met de behandelend dierenarts.

Patiënten in de isolatiestal en bij de afdeling Voortplanting kunt u niet bezoeken, tenzij in levensgevaar en dan uitsluitend in overleg met de behandelende dierenarts.

Om privacy-, hygiëne- en veiligheidsredenen, mag u alleen uw eigen paard bezoeken. Ook is het niet toegestaan om uw paard uit de box te halen.

Treden er overdag, ‘s avonds of ‘s nachts ernstige medische complicaties op, dan wordt door de dienstdoende dierenarts zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over uw opgenomen paard, pony of ezel, dan kunt u contact opnemen via 030 – 253 1111.

Operatie

Als een operatie nodig is, hoeft u daarvoor doorgaans geen nieuwe afspraak te maken. Wij hebben voldoende capaciteit om de meeste operaties op korte termijn uit te voeren, doorgaans binnen een week. Operaties kunnen in principe op iedere weekdag gepland worden. Het is altijd mogelijk om uw paard in de tussentijd bij ons te stallen of om het dier een dag van tevoren te brengen.

Begeleiden van uw dier

Begeleiden van uw dier bij diagnostische beeldvorming, anesthesie en operaties:

  • Diagnostische beeldvorming: afhankelijk van de omstandigheden is het soms mogelijk om bij bepaalde onderzoeken aanwezig te zijn. In principe willen we zo min mogelijk mensen in de ruimte hebben. Wanneer u onder de achttien jaar of zwanger bent, is het niet toegestaan om bij het röntgenonderzoek aanwezig te zijn. Bij  röntgenonderzoek wordt namelijk gebruik gemaakt van straling die potentieel schadelijk is voor de gezondheid en waaraan mensen en dieren alleen mogen worden blootgesteld wanneer daarvoor een goede (medische) reden is. Bij het CT- en MRI-onderzoek is het niet mogelijk om aanwezig te zijn.
  • Anesthesie: in het geval van algehele anesthesie is het niet toegestaan om bij het dier te blijven. Paarden zijn vluchtdieren en zullen soms sterk reageren op vreemde situaties. Natuurlijk doen wij ons best het paard zo rustig mogelijk te houden. Om veiligheidsredenen is het echter niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het toedienen van algehele anesthesie en tijdens het wakker worden uit anesthesie.
  • Operaties: het is bij bepaalde ingrepen soms wel mogelijk om de operatie zelf achter glas of via een camera te volgen.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven, zeker als er complicaties optreden. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte. Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult, bij het ophalen van uw paard na een opname, onderzoek of operatie, of u krijgt deze binnen enkele weken thuisgestuurd. U kunt bij ons betalen via pinpas. Ook met de meeste creditcards kunt u bij ons betalen. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Ophalen

Nadat u van de behandelend dierenarts te horen heeft gekregen dat uw paard naar huis mag, kunt u uw dier ophalen. Dit kan ook buiten kantooruren, als u dit minimaal de dag ervoor aan de Patiëntenadministratie doorgeeft. Dan kunnen wij uw paardenpaspoort, de eventueel benodigde medicijnen en/of een brief met adviezen voor u klaarleggen.

Op het moment dat u uw paard daadwerkelijk komt ophalen, meldt u zich bij de Patiëntenadministratie of een dierverzorger. Bij het ophalen vragen wij u om uw legitimatie.