Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Anesthesiologie

De afdeling Anesthesiologie zorgt er 7 dagen per week, 24 uur per dag voor dat uw paard zo veilig mogelijk algehele anesthesie (narcose) ondergaat en zo weinig mogelijk pijn of ander ongemak ondervindt van een operatie of onderzoek, ook bij spoedgevallen.

Bij een operatie verzorgen wij de algehele anesthesie en pijnbestrijding. Bepaalde soorten onderzoek kunnen uitgevoerd worden bij het staande dier met een roesje, maar soms is een (plaatselijke) verdoving nodig. Ook in dat geval staan onze medewerkers paraat.

Samen met de internisten en chirurgen zorgen wij ook voor patiënten met moeilijk te behandelen pijn door welke oorzaak dan ook.

Behalve bij operaties verzorgen wij ook de anesthesie bij paarden die zijn doorgestuurd voor diagnostische beeldvorming zoals MRI of CT.

U kunt niet zelf een afspraak maken bij de afdeling Anesthesiologie. Afspraken voor anesthesieprocedures worden gemaakt met een behandelend specialist binnen de Universiteitskliniek voor Paarden. Meestal krijgt u daarom ook niet rechtstreeks met ons te maken.

U komt ons tegen als een paard na operatie op de Intensive Care terecht komt. In zulke omstandigheden is de situatie van uw paard vaak kritiek (denk aan de eerste periode na een koliekoperatie) en vereist deze een intensieve behandeling. Als uw paard opgenomen is op de Intensive Care zullen wij regelmatig contact met u opnemen, zodat u goed op de hoogte blijft van de gezondheidstoestand van uw dier.

Veiligheid

Anesthesie is bij paarden een procedure die grote zorgvuldigheid vergt. Paarden zijn vluchtdieren en zullen soms sterk reageren op vreemde situaties. Natuurlijk doen wij ons best het paard zo rustig mogelijk te houden. Om veiligheidsredenen is het echter niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het toedienen van algehele anesthesie aan uw paard of tijdens het wakker worden uit anesthesie.

Overigens is het bij bepaalde ingrepen vaak wel mogelijk om de operatie zelf achter glas of via een camera te volgen.

Opname

Het werken met grote dieren brengt soms risico’s met zich mee. Daarom dient het toedienen van anesthesie aan paarden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren. Vandaar dat wij het dier voor en na de anesthesie graag willen observeren. Wij adviseren dan ook om het paard een dag voor de ingreep al te laten opnemen. Het dier kan dan rustig wennen aan de nieuwe omgeving.

Na afloop van een anesthesieprocedure heeft het paard tijd nodig om te herstellen, zodat het weer veilig vervoerd kan worden. In veel gevallen zal het paard daarom nog niet direct naar huis gaan, maar nog op de kliniek onder behandeling blijven bij de betreffende specialist.

Bij spoedgevallen is het uiteraard mogelijk om direct anesthesie toe te dienen en de behandeling te starten.

Onderzoek vooraf – ieder paard is anders

Voor iedere ingreep wordt uw paard door een van onze anesthesisten zorgvuldig nagekeken. Zodoende kunnen we het anesthesierisico in kaart brengen. Hiervoor doen we een algemeen klinisch onderzoek met desgewenst aanvullend onderzoek, zoals bloed- of echografisch onderzoek. Op basis van de resultaten van dit klinisch onderzoek en de beoogde operatie of diagnostische procedure, stemmen we het soort en de hoeveelheid verdovingsmiddel precies af op uw paard.

Algehele anesthesie of lokale verdoving

Operaties kunnen onder algehele anesthesie plaatsvinden (narcose) of, indien de ingreep het toelaat, bij het staande dier met lokale verdoving en een roesje. Bij deze laatste procedure is het anesthesierisico lager dan bij een volledige narcose, omdat het paard wakker blijft en kan blijven staan. Dit is echter ook afhankelijk van het karakter van uw paard.

Voor de toediening van een algehele anesthesie laten wij het dier kort vasten (vanaf 6:00 ’s ochtends). Water krijgt uw paard wel aangeboden. Op stal of op de monsterbaan wordt uw paard dan gesedeerd (het krijgt een ‘roesje’). Rustig lopend gaat het paard vervolgens naar de voorbereidingsruimte, alwaar de anesthesie wordt ingeleid en het paard op de operatietafel wordt gelegd. Van daaruit brengen wij het paard naar de operatieruimte.

Continue controle

Voor, tijdens en na de operatie controleren we continu de gezondheidstoestand van de patiënt en zorgen we voor een adequate anesthesiediepte en pijnstilling. Hiervoor hebben we de beschikking over geavanceerde apparatuur, zoals een anesthesiemonitor. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld:

  • de bloeddruk
  • de hoeveelheid zuurstof in het bloed
  • en het anesthesiemiddel in de in- en uitademingslucht

continu in de gaten houden. Tevens hebben wij een zeer modern bloedonderzoekapparaat in de operatiekamer, waarmee wij op ieder gewenst moment bloedonderzoek kunnen doen om bij eventuele afwijkende waarden het paard te kunnen behandelen.

Recoveryruimte

Na de operatie gaat uw paard naar de recoveryruimte (uitslaapbox). Dat is een speciaal ingerichte box, achthoekig, ontdaan van harde voorwerpen en voorzien van flexibele, rubberen wanden, zodat uw paard zich hopelijk niet zal bezeren of verwonden bij het wakker worden. De recoveryruimte staat onder voortdurend toezicht van een anesthesist. Indien nodig kunnen we het paard assisteren tijdens het in de benen komen.

Lees meer over anesthesie en pijnbestrijding bij de Universiteitskliniek voor Paarden.

Moderne anesthesieapparatuur, een geavanceerde monitoring en hoogwaardig gekwalificeerd personeel staan garant voor een optimale narcose en pijnbestrijding. De afdeling Anesthesiologie is ook eindverantwoordelijk voor de Intensive Care van de Universiteitskliniek voor Paarden, en speelt een belangrijke adviserende rol bij de overige afdelingen in de kliniek waar het gaat om pijnbestrijding.