Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Veulenbrigade (zieke veulens)

De Veulenbrigade is een intensive care-organisatie voor pasgeboren zieke of zwakke veulens. In de periode maart tot en met juni staan de Veulenbrigadiers 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar. Uw veulen krijgt daarmee zo snel mogelijk de beste behandeling en verzorging.

Redenen voor een bezoek aan de Veulenbrigade kunnen zijn:

  • niet of moeilijk drinken binnen 2 uur na geboorte
  • niet of moeilijk staan binnen 2 uur na geboorte
  • het veulen drinkt onvoldoende (minder dan 2 liter melk binnen de eerste 8 uur) en/of de uier van de merrie is veel te vol
  • sufheid (het veulen reageert onvoldoende op de eigenaar en/of de merrie)
  • afwijkend gedrag of te sloom gedrag van een pasgeboren veulen
  • liggend veulen dat niet urineert (binnen 6-10 uur na de geboorte)
  • liggend veulen dat niet mest (een veulen moet binnen 24 uur de eerste mest produceren)
  • slap of slecht drinkend veulen met dunne mest

Opname in de Veulenbrigade is alleen mogelijk op verwijzing van uw eigen dierenarts. Uw eigen dierenarts kan het beste inschatten of vervoer van merrie en veulen verantwoord is, of dat er eerst een behandeling thuis gedaan moet worden. Dit kan potentieel de overlevingskans van het veulen vergroten. Uw dierenarts zal tevoren met ons overleggen of er plaats is in de veulenbrigade. De merrie komt altijd mee met het veulen.

Voor opname van uw veulen kan uw dierenarts 24 uur per dag bellen:

  • 030 – 253 1111 (tijdens kantooruren)
  • 030 – 253 1146 (buiten kantooruren)

De Veulenbrigade staat jaarlijks voor u klaar van 1 maart tot en met 30 juni. Uiteraard zijn veulens ook van harte welkom buiten deze periode. Dan worden ze opgevangen door het reguliere behandelteam dat het gehele jaar en non-stop voor u klaar staat.

Informatie

Als uw veulen in onze Veulenbrigade is opgenomen, wordt u dagelijks gebeld over de stand van zaken.

De bezoektijd is elke dag van 15.00 tot 16.00 uur.

Vergeet u niet om naast uw eigen identiteitsbewijs ook het paspoort van de merrie mee te brengen.

Kosten

Aan de opname van een veulen in de Veulenbrigade zijn intensive care-kosten verbonden. Deze kosten variëren sterk en zijn afhankelijk van de toestand van uw veulen en het moment van aanbieden. Soms blijkt bij aankomst na het eerste onderzoek dat opname in de Veulenbrigade niet nodig is. De kosten zijn dan doorgaans lager. Bij binnenkomen buiten de reguliere openingstijden (8:00 – 16:30) zullen de kosten snel oplopen.

Bij aankomst

Als wij uw tijdstip van aankomst weten, staat de Veulenbrigade al voor u klaar. Eén van de brigadiers ontfermt zich samen met de dienstdoende specialist direct over uw veulen. De merrie blijft hierbij in contact met het veulen. Een andere brigadier zal u om uitgebreide informatie vragen, zodat wij weten wat er precies gebeurd is met merrie en veulen en dus zo snel en goed mogelijk kunnen handelen.

Onderzoek

Nadat u uw veulen en merrie aan de zorgen van de Veulenbrigade heeft overgedragen, meldt u zich bij de patiëntenadministratie. Ondertussen voert het team bij uw veulen een eerste, uitgebreid onderzoek uit. Op basis daarvan kunnen ze een voorlopige diagnose stellen en een prognose bepalen.

Behandeling

In overleg met u wordt een besluit genomen over de verdere behandeling van het veulen. Daarbij bespreken we met u de mogelijkheden en vormen van verdere diagnostiek en behandeling, evenals de toekomstverwachting. Op dat moment kunnen we ook een betere indicatie geven van de te verwachten kosten.

De Veulenbrigade werkt met een speciale veulenbox, waar uw veulen comfortabel in kan liggen. Hier kunnen we het veulen goed behandelen, terwijl de merrie nog steeds contact met het veulen kan houden.

Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Medewerkers

Behalve door onderstaande stafleden wordt de Veulenbrigade bijgestaan door alle specialisten, dierenartsen, kliniekassistenten en dierverzorgers van de Universiteitskliniek voor Paarden, en door een jaarlijks wisselende groep van twintig studenten Diergeneeskunde. Dankzij extra studieavonden en praktijkmiddagen zijn deze studenten goed op de hoogte van de achtergronden van allerlei ziektes die zich bij veulens kunnen voordoen zijn zij getraind in het behandelen van veulens.