Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Bezoekersinformatie

Met uw paard naar de UKP

De Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) is onderdeel van het Universitair Dierenziekenhuis. Naast verlenen van gespecialiseerde patiëntenzorg worden hier dierenartsen opgeleid en wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan.

U kunt voor uw bezoek aan de universiteitskliniek zelf een afspraak maken, of via uw dierenarts worden doorverwezen.

Uw dier wordt altijd onderzocht en behandeld onder leiding van een dierenartsspecialist. De specialisten van de verschillende afdelingen werken intensief samen om ingewikkelde patiënten multidisciplinair te helpen. Hiernaast wordt de zorg voor uw dier in de kliniek uitgevoerd door specialisten in opleiding, kliniek/stal dierenartsen (Intern), coassistenten, kliniekassistenten en dierverzorgers.

Polikliniek

De meeste aandoeningen kunnen bij de polikliniek binnen één dag onderzocht en behandeld worden. Wij proberen het bezoek voor u en uw dier zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en voeren het consult, het aanvullend onderzoek, diagnostische beeldvorming en de behandeling bij voorkeur op dezelfde dag uit. Bij complexere problemen, of doordat het probleem specialisten van verschillende disciplines vereist om uw dier zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat het onderzoek en de behandeling van uw dier niet op dezelfde dag voltooid kan worden. In deze situaties kunt u uw dier op laten nemen voor het vervolgonderzoek en/of de behandeling.

Informatie over uw dier

Om de zorg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u of uw dierenarts relevante informatie (doorverwijsbrief/patiëntenkaart en eventuele (radiologische) beelden) vooraf aan de poliafspraak naar ons mailt (ukp@uu.nl). Wij bestuderen deze informatie en bij eventuele onduidelijkheden kunnen we contact opnemen met uw dierenarts.

Omdat bij de Universiteitskliniek voor Paarden specialistische zorg wordt geleverd door gespecialiseerde dierenartsen, kan het zijn dat de prijzen van bepaalde diensten bij deze kliniek afwijken van de prijzen bij uw eigen dierenarts.

Van tevoren bespreken wij met u de te verwachten kosten. Soms is het mogelijk om vooraf aan uw bezoek – op basis van de informatie van uw doorverwijzend dierenarts – een eerste plan van aanpak en een schatting van de bijbehorende kosten te maken. Vaak is het voor de dierenartsspecialisten van de universiteitskliniek noodzakelijk uw dier eerst zelf te onderzoeken (en dus een consult uit te voeren) voordat er een advies over vervolgonderzoeken en behandeling opgesteld kan worden inclusief een schatting van de kosten. De kosten voor een eerste consult variëren, afhankelijk van de klacht en het benodigde onderzoek.  

In een eerste consult onderzoekt de dierenartsspecialist uw dier uitgebreid en geeft u advies over eventuele mogelijkheden voor aanvullend onderzoek, behandeling en prognose.

Soms is er bij uw dier aanvullend onderzoek, een behandeling of een operatie nodig die opname noodzakelijk maakt. Voor dieren die een nacht op de kliniek blijven wordt een ‘stal opname’ en aansluitend per dag een ‘staldag’ in rekening gebracht. De tarieven voor een staldag zijn gebaseerd op dierenziekenhuiswaardige stalverzorging en 24-uurs toezicht. Bij de universiteitskliniek zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar dierverzorgers aanwezig, hierin is de universiteitskliniek uniek binnen Nederland.

Voor enkele veel voorkomende operaties hanteert de universiteitskliniek ‘pakket-tarieven’ (tarieven voor de volledige behandeling exclusief eventuele complicaties).

Tarieven vanaf 1 februari 2024:

Overzicht pakket-tarieven Chirurgie 2024 (intramuraal)

Opname

Indien uw dier voor aanvullend onderzoek of behandeling/operatie langer op de Universiteitskliniek voor paarden (UKP) moet blijven wordt uw dier opgenomen in één van de stallen van de verpleegafdelingen.

De verzorging, verpleging, bewaking en behandeling van onze patiënten is in handen van de staldierenartsen, dierverplegers en coassistenten. Zij werken onder leiding van de dierenarts-specialisten. Op de UKP zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar dierverplegers aanwezig. In het leveren van deze 24uurs zorg is de UKP uniek binnen Nederland.   

Voor ernstig zieke patiënten met een behoefte aan continue zorg, verpleging, bewaking en behandeling is er naast de reguliere verpleegafdeling ook een ‘intensive care afdeling’. Wanneer het gedurende het verblijf van uw paard in onze kliniek noodzakelijk is om uw paard op te nemen op de Intensive Care, dan zullen wij u daarvan altijd direct op de hoogte brengen. Wij informeren u dan ook over de gezondheidssituatie van uw paard en over de kosten van de IC-opname.

Spoeddienst

Spoedgeval bij uw paard, pony of ezel? Bel altijd eerst uw eigen dierenarts. De Universiteitskliniek voor Paarden is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend voor spoedpatiënten.

Uw bezoek

Wel of geen verwijsbrief?

Voor een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden heeft u geen verwijsbrief van uw dierenarts nodig. Wij raden u echter aan om een verwijsbrief aan uw dierenarts te vragen of in ieder geval uw dierenarts te informeren. In sommige gevallen zal uw dierenarts zelf even naar ons bellen om te overleggen wat de beste mogelijkheid is voor uw paard. Voor spoedgevallen moet uw dierenarts altijd eerst telefonisch overleggen.

Bent u onverwacht verhinderd? U kunt uw afspraak kosteloos annuleren mits u meer dan 24 uur van tevoren afzegt. Bij annuleren binnen de 24 uur zijn wij genoodzaakt de geboekte tijd in rekening te brengen, ongeacht de reden (behalve bij overlijden van het dier).

Medicijngebruik en identificatie

In Nederland is slechts een beperkt aantal geneesmiddelen geregistreerd voor paarden. Dit betekent dat dierenartsen, en met name specialisten, al snel gebruik willen of moeten maken van niet voor paarden geregistreerde geneesmiddelen. In sommige gevallen mag het paard nooit meer geslacht worden na het gebruik van deze middelen. De dierenartsen en de eigenaar zijn verplicht om het gebruik van geneesmiddelen zonder MRL-vermelding in het paspoort te schrijven en te ondertekenen.

Paspoort

Neem bij een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden het paspoort van uw paard mee en ook uw eigen legitimatiebewijs.

Het is wettelijk verplicht om een paspoort voor uw paard bij u te hebben als u uw paard vervoert over de openbare weg. Bij aankomst in de kliniek vragen wij u om het paspoort van uw paard. Gedurende het verblijf van uw paard in de kliniek bewaren wij het paspoort van uw paard bij de patiëntenadministratie. Bij het ophalen van uw paard kunt u het paspoort weer meenemen. Voor een vlotte afhandeling, vragen wij u om alle losse papieren uit het paspoort te halen, met uitzondering van een eventuele medicamentenbijlage, als die los bij het paspoort zit.

Geen paspoort

Wanneer uw paard geen paspoort heeft en u uw paard toch bij het dierenziekenhuis wilt laten onderzoeken en/of behandelen, zult u eerst een paspoort moeten aanvragen bij uw eigen dierenarts. U kunt uw paard bij deze aanvraag ook direct laten chippen als u wilt. Dit gebeurt door middel van het inbrengen van een transponder in de hals.

In geval van spoed behandelen wij uw paard, op verwijzing van uw dierenarts, ook zonder paspoort. U neemt dan zelf het risico dat u onderweg wordt bekeurd. Wij zullen, als er sprake is van een behandeling die met zich meebrengt dat het paard nooit meer geslacht mag worden, samen met u een paspoortaanvraag maken. Deze sturen we vervolgens naar het stamboek van uw paard of de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Om in dergelijke gevallen een paspoortaanvraag te kunnen doen moet u uw stamboekpapier meenemen naar het bezoek.

Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Wij zijn verplicht te registreren van welke locatie het paard afkomstig is bij aankomst op de kliniek en naar welke locatie het paard gaat na bezoek aan onze kliniek. Voor een vlotte afhandeling vragen wij u het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) van de verblijfplaats van uw dier bij de hand te houden.

Behandelovereenkomst

Voor behandeling in het dierenziekenhuis vragen wij u (of de aanbieder van het paard in de kliniek) altijd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. De tekst van de behandelovereenkomst krijgt u toegestuurd zodra u een afspraak maakt. Bij spoedgevallen ontvangt u de behandelovereenkomst bij aankomst in de kliniek. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is tevens op te vragen bij de patiëntenadministratie van de Universiteitskliniek voor Paarden. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:

Overeenkomst voor diergeneeskundige behandeling – Nederlands

Vertrag zur Durchführung von veterinärmedizinischen Behandlungen – Deutsch

Contract for veterinary treatment – English

Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang van de UKP. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Daarna meldt u zich eerst bij de Patiëntenadministratie. Uw paard blijft in de trailer. Bij de balie schrijven wij uw paard in en controleren de gegevens. In verband met het inschrijven verzoeken wij u minimaal een kwartier voor aanvangstijd van uw afspraak aanwezig te zijn.

Uw dier uit de trailer halen

Na het inschrijven en afhandelen van alle formaliteiten kunt u uw paard uit de trailer halen. Als u daarbij hulp nodig heeft, omdat de toestand van uw paard daar om vraagt, dan assisteren wij graag. U kunt het dier vervolgens in de ontvangsthal in een wachtstal neerzetten of met uw paard aan de hand wachten. In de ontvangsthal wordt u opgehaald door de dierenartsspecialist of door één van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding).

Besmettelijke aandoening

Als de kans bestaat dat uw paard een besmettelijke aandoening heeft, moet uw paard in ieder geval op de trailer blijven. Wij wijzen u in dat geval, na de inschrijving, hoe u naar onze isolatiestallen kunt rijden. Wilt u ons, bij het inschrijven, altijd even waarschuwen als u zelf aan een besmettelijke ziekte denkt of als uw paard thuis koorts had?

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de kliniek is gratis Wi-Fi beschikbaar. Op verschillende plekken in de kliniek hangen schermen waarop een code staat, waarmee ingelogd kan worden op de Wi-Fi. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Onderzoek en/of behandeladvies

In de wachtruimte wordt u opgehaald door de dierenartsspecialist of door een coassistent (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar één van de onderzoeksruimten of naar de monsterbaan. De coassistenten en onze dierenartsspecialist onderzoeken uw dier op basis van de informatie van uzelf, uw eigen dierenarts of gegevens uit een eerder bezoek.

Na het consult volgt meestal een advies voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Dat kan ook betekenen dat wij een operatie aanraden.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u en desgewenst met uw eigen dierenarts of uw verzekering overleggen, voor we de definitieve behandeling of operatie uitvoeren. Ook kunt u desgewenst een voorlopige kostenschatting krijgen.

Aanvullend onderzoek

Als u naar de kliniek komt voor een poliklinisch consult, dan betekent dat in principe dat u dezelfde dag met uw dier naar huis kunt. Mocht het zo zijn dat na het eerste consult aanvullend onderzoek of het maken van scan-/röntgenbeelden noodzakelijk is, dan proberen wij dit op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Dit betekent wel dat u soms wat langer moet wachten of dat het bezoek de hele dag in beslag neemt. Deze eventuele aanvullende onderzoeken worden altijd in overleg met u gepland.

Als het niet mogelijk is om de noodzakelijke onderzoeken te combineren, doordat de onderzoeken lang duren of om andere redenen niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden, wordt er in overleg met u een andere afspraak gemaakt of wordt uw paard opgenomen.

Diagnostische beeldvorming

Röntgenfoto’s of scans worden gemaakt op de afdeling Diagnostische Beeldvorming. Voor het maken van een röntgenfoto, CT-scan of een echo-onderzoek is in sommige gevallen sedatie (een rustig makend middel) of zelfs een volledige narcose nodig. Voor het maken van een MRI-scan is in alle gevallen een volledige narcose nodig.

Om een paard onder algehele narcose te kunnen brengen moeten we het dier opnemen. Het toedienen van een narcose aan paarden dient, meer nog dan bij andere dieren, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren. De kans op complicaties is bij paarden namelijk iets groter dan bij andere diersoorten. Vandaar dat wij het dier voor en na de narcose graag willen kunnen observeren. Lees meer over anesthesie bij paarden.

Opname

Mocht het nodig zijn om uw paard op te nemen dan hebben wij ruime boxen beschikbaar. Bodembedekking (zaagsel of stro) en voeding (kuil of hooi en krachtvoer) kunnen vaak aan uw wensen worden aangepast. Het paard zal, indien de lichamelijke toestand dit toelaat, dagelijks in de stapmolen of aan de hand beweging krijgen. U kunt dit zelf overleggen met de behandelende dierenarts/specialist. Er is 24 uur per dag toezicht en verzorging voor uw paard. Wij houden u tijdens de opname telefonisch op de hoogte over het onderzoek en/of de behandeling.

Bezoekregeling

Per paard, pony of ezel worden per dag maximaal twee bezoekers toegelaten. U kunt uw paard tijdens het verblijf in de kliniek bezoeken. Op werkdagen en in het weekend tussen 15:00 uur en 16:00 uur.

Bezoek aan IC-patiënten vindt uitsluitend plaats in overleg met de behandelend dierenarts.

Patiënten in de isolatiestal en bij de afdeling Voortplanting kunt u niet bezoeken, tenzij in levensgevaar en dan uitsluitend in overleg met de behandelende dierenarts.

Om privacy-, hygiëne- en veiligheidsredenen, mag u alleen uw eigen paard bezoeken. Ook is het niet toegestaan om uw paard uit de box te halen.

Treden er overdag, ‘s avonds of ‘s nachts ernstige medische complicaties op, dan wordt door de dienstdoende dierenarts zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over uw opgenomen paard, pony of ezel, dan kunt u contact opnemen via 030 – 253 1111.

Operatie

Als een operatie nodig is, hoeft u daarvoor doorgaans geen nieuwe afspraak te maken. Wij hebben voldoende capaciteit om de meeste operaties op korte termijn uit te voeren, doorgaans binnen een week. Operaties kunnen in principe op iedere weekdag gepland worden. Het is altijd mogelijk om uw paard in de tussentijd bij ons te stallen of om het dier een dag van tevoren te brengen.

Begeleiden van uw dier

Begeleiden van uw dier bij diagnostische beeldvorming en anesthesie:

  • Diagnostische beeldvorming: tijdens de onderzoeken van de diagnostische beeldvorming proberen we zo min mogelijk mensen in de onderzoeksruimte ruimte te hebben. De behandelend dierenarts toont na afloop van de onderzoeken in de interpretatieruimte de bevindingen en bespreekt deze met u.  Wanneer u onder de achttien jaar of zwanger bent, is het nooit toegestaan om bij het röntgenonderzoek aanwezig te zijn. Bij röntgenonderzoek wordt namelijk gebruik gemaakt van straling die potentieel schadelijk is voor de gezondheid en waaraan mensen en dieren alleen mogen worden blootgesteld wanneer daarvoor een goede (medische) reden is. Bij het CT- en MRI-onderzoek is het niet mogelijk om aanwezig te zijn.
  • Anesthesie: in het geval van algehele anesthesie is het niet toegestaan om bij het dier te blijven. Paarden zijn vluchtdieren en zullen soms sterk reageren op vreemde situaties. Natuurlijk doen wij ons best het paard zo rustig mogelijk te houden. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het toedienen van algehele anesthesie en tijdens het wakker worden uit anesthesie.
Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Indien gewenst kunnen wij u vooraf een indicatie geven van de te verwachten kosten. Deze kostenschatting is altijd een indicatie waarin eventuele complicaties niet zijn opgenomen. Wanneer complicaties en aanvullende onderzoeken/behandelingenextra kosten met zich meebrengen zullen wij dit vooraf met u bespreken. Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult, bij het ophalen van uw paard na een opname, onderzoek of operatie, of u krijgt deze thuisgestuurd. U kunt bij ons middels PIN betalen. Ook met de meeste creditcards kunt u bij ons betalen. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Ophalen

Nadat u van de behandelend dierenarts te horen heeft gekregen dat uw paard naar huis mag, kunt u uw dier ophalen. Dit kan ook buiten kantooruren, als u dit vooraf aan de Patiëntenadministratie/behandelend dierenarts doorgeeft. Dan kunnen wij uw paardenpaspoort, de eventueel benodigde medicijnen en/of een brief met adviezen voor u klaarleggen.

Op het moment dat u uw paard daadwerkelijk komt ophalen, meldt u zich bij de Patiëntenadministratie of een dierverzorger. Bij het ophalen kunnen wij u om uw legitimatie vragen.

Nazorg

Bij het ontslag uit de kliniek ontvangt u van ons een korte terugrapportage met het nazorg advies. Indien u een verwijzend dierenarts aan ons hebt doorgegeven ontvangt de dierenarts deze informatie ook. Indien uw paard verzekerd is kunt u de door ons ontvangen terugrapportage (PDF) bij uw verzekering indienen.

Als uw paard eerder bij ons is geweest en u heeft nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur bellen met onze Patiëntenadministratie via 030 – 253 1111. Houd u in dat geval het patiëntnummer bij de hand. U wordt zo nodig door een van onze dierenartsen teruggebeld.

Klachten

Wij proberen u en uw paard zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Paarden

T.a.v. Klantenservice

Yalelaan 112, 3584 CM Utrecht

E-mail: KlantenserviceUKP@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: UKP@uu.nl

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.