Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Diagnostische Beeldvorming

De afdeling Diagnostische Beeldvorming maakt beelden van het inwendige van het lichaam van uw paard. De afdeling beschikt over de modernste technieken om inwendige afwijkingen of botproblemen bij uw paard, pony of ezel in beeld te brengen. Dit zogenaamde radiologisch onderzoek vindt altijd plaats op verzoek van een behandelend dierenarts/specialist, een erkend keuringsdierenarts voor paarden of uw eigen dierenarts.

Uw eigen dierenarts kan ook röntgenfoto’s naar ons sturen voor een beoordeling door een specialist Diagnostische Beeldvorming.

U kunt niet zelf een afspraak maken voor beeldvormend onderzoek op onze afdeling. Afspraken worden alleen gemaakt via een behandelend dierenarts/specialist van de Universiteitskliniek voor Paarden of de Ambulante Kliniek voor Paarden, een erkend keuringsdierenarts voor paarden of via uw dierenarts.

Medicijnen

Als uw paard medicijnen krijgt, mag u deze gewoon blijven toedienen volgens de voorschriften van de dierenarts. Bij een afspraak voor een CT- of MRI-scan kunt u echter beter vooraf overleggen met de behandelend dierenarts over het stoppen of doorgaan met toedienen van medicijnen.

Neem bij twijfel altijd contact op met de patiëntenadministratie 030 – 253 1111.

Het onderzoek

Wij hebben een team van ervaren medewerkers bij wie uw paard, pony of ezel in goede handen is. In overleg is het soms mogelijk om bij bepaalde diagnostische onderzoeken van uw paard aanwezig te zijn. In principe willen we echter zo min mogelijk mensen in de ruimte hebben.

Bij het maken van een röntgenfoto, fluoroscopie en CT-scan wordt gebruik gemaakt van straling. Daar mogen mensen en dieren alleen aan worden blootgesteld wanneer daarvoor een goede reden is. Dit is een andere reden waarom het voor u niet mogelijk is om bij het onderzoek aanwezig te zijn. Het is ook niet mogelijk om bij een MRI-onderzoek aanwezig te zijn.

Verdoving

Voor het maken van een röntgenfoto, fluoroscopie, CT-scan of een echo-onderzoek is in sommige gevallen sedatie (‘roesje’, een rustig makend middel) of zelfs een volledige anesthesie (narcose) nodig. Voor het maken van een MRI-scan is in alle gevallen een algehele anesthesie nodig. Om een paard onder algehele anesthesie te kunnen brengen moeten we het dier opnemen. Voor de toediening van een algehele anesthesie laten wij het dier namelijk kort vasten (vanaf 6:00 ’s ochtends). Water krijgt uw paard wel aangeboden. Op stal of op de monsterbaan wordt uw paard dan gesedeerd (het krijgt een ‘roesje’). Rustig lopend gaat het paard vervolgens naar de voorbereidingsruimte, alwaar de anesthesie wordt ingeleid en het paard op een verplaatsbare operatietafel wordt gelegd. Vervolgens wordt het dier door de anesthesist naar de CT- of MRI-ruimte gebracht.

Of het nu gaat om een roesje of volledige anesthesie: alle vormen van verdoving worden toegediend onder toezicht van de afdeling Anesthesiologie. Zij bewaken voortdurend de lichamelijke conditie tijdens het onderzoek. Lees meer over onze afdeling Anesthesiologie.

Na het onderzoek

Afhankelijk van het soort onderzoek mag uw paard meteen na het onderzoek of na de eventuele opname weer mee naar huis. Ondertussen bekijkt de radioloog de beelden, beoordeelt deze en bespreekt ze met de behandelend specialist of uw dierenarts. Deze stelt de uiteindelijke diagnose of het behandelplan op, mede op basis van het radiologisch onderzoek.

Het team van de afdeling Diagnostische Beeldvorming bestaat uit ervaren radiologisch laboranten, radiologisch assistenten en dierenartsspecialisten Diagnostische Beeldvorming. Zij maken gebruik van de volgende technieken:

  • röntgendiagnostiek
  • fluoroscopie (‘doorlichting’)
  • echografie
  • CT (computertomografie)
  • MRI (magnetic resonance imaging)

Lees meer over deze middelen en onze werkwijze.