Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Voorafgaand aan uw bezoek

Wel of geen verwijsbrief?

Voor een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden heeft u geen verwijsbrief van uw dierenarts nodig. Wij raden u echter aan om een verwijsbrief aan uw dierenarts te vragen of in ieder geval uw dierenarts te informeren. In sommige gevallen zal uw dierenarts zelf even naar ons bellen om te overleggen wat de beste mogelijkheid is voor uw paard. Voor spoedgevallen moet uw dierenarts altijd eerst telefonisch overleggen.

Medicijngebruik en identificatie

In Nederland is slechts een beperkt aantal geneesmiddelen geregistreerd voor paarden. Dit betekent dat dierenartsen, en met name specialisten, al snel gebruik willen/moeten maken van niet voor paarden geregistreerde geneesmiddelen. In sommige gevallen  mag het paard nooit meer geslacht worden. De dierenartsen en de eigenaar zijn verplicht om het gebruik van geneesmiddelen zonder MRL-vermelding in het paspoort te schrijven en te ondertekenen.

Paspoort

Neem bij een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden het paspoort van uw paard mee. Het is namelijk wettelijk verplicht om een paspoort voor uw paard bij u te hebben als u uw paard vervoert over de openbare weg. Bij aankomst in de kliniek zullen wij u altijd vragen om het paspoort van uw paard. Gedurende het verblijf van uw paard in de kliniek bewaren wij het paspoort van uw paard bij de patiëntenadministratie. Bij het ophalen van uw paard kunt u het paspoort weer meenemen. Voor een vlotte afhandeling, vragen wij u om alle losse papieren uit het paspoort te halen, met uitzondering van een eventuele medicamentenbijlage, als die los bij het paspoort zit. Vergeet niet om ook uw eigen legitimatiebewijs mee te nemen.

Geen paspoort

Wanneer uw paard geen paspoort heeft en u uw paard toch bij het dierenziekenhuis wilt laten onderzoeken en/of behandelen, zult u eerst een paspoort moeten aanvragen bij uw eigen dierenarts. U kunt uw paard bij deze aanvraag ook direct laten chippen als u wilt. Dit gebeurt door middel van het inbrengen van een transponder in de hals.

In geval van spoed behandelen wij uw paard, op verwijzing van uw dierenarts, ook zonder paspoort. U neemt dan zelf het risico dat u onderweg wordt bekeurd. Wij zullen, als er sprake is van een behandeling die met zich meebrengt dat het paard nooit meer geslacht mag worden, samen met u een paspoortaanvraag maken. Deze sturen we vervolgens naar het stamboek van uw paard of de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Om in dergelijke gevallen een paspoortaanvraag te kunnen doen moet u uw stamboekpapier meenemen naar het bezoek.

Behandelovereenkomst

Voor behandeling in het dierenziekenhuis vragen wij u (of de aanbieder van het paard in de kliniek) altijd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. De tekst van de behandelovereenkomst krijgt u toegestuurd zodra u een afspraak maakt. Bij spoedgevallen ontvangt u de behandelovereenkomst bij aankomst in de kliniek. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is tevens op te vragen bij de patiëntenadministratie van de Universiteitskliniek voor Paarden. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:

Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.