Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Bijniertumoren bij fretten

Wat zijn bijniertumoren?

Bijniertumoren komen zeer frequent voor bij fretten, zowel bij mannetjes als bij vrouwtjes. Uit onderzoek van de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht, is gebleken dat het chirurgisch castreren (het verwijderen van de geslachtsklieren) van invloed kan zijn op de ontwikkeling van deze tumoren. Oorzaak hiervan is dat na castratie de productie van het hormoon LH stijgt. Dit hormoon kan de bijnieren stimuleren, wat uiteindelijk tot tumorvorming kan leiden.

Verschijnselen

Een fret met een bijniertumor kan kaal worden en jeuk krijgen. Daarnaast kunnen vrouwtjes (moertjes) loops worden (zichtbaar aan de hand van een gezwollen vulva) en mannetjes (rammetjes) last krijgen van een vergrote prostaat, ondanks dat ze gecastreerd zijn. Dit laatste kunt u herkennen aan het feit dat uw mannelijke fret moeite krijgt met plassen.

Diagnose

Met behulp van een echo worden de bijnieren bekeken. Door de tumor in beeld te brengen, kunnen we bepalen of de tumor door middel van een operatie moet worden verwijderd of dat een behandeling met hormonen volstaat. Hoe groter de tumor, hoe kleiner de kans dat een hormoonbehandeling aanslaat. Gelukkig komen grote tumoren relatief weinig voor.

Behandeling

In het verleden werd geadviseerd om de tumor operatief te verwijderen. De operatie kan echter zeer complex zijn (zeker in geval van een rechter bijniertumor), waarbij het niet altijd mogelijk is om de gehele tumor te verwijderen. Gelukkig bestaat er tegenwoordig ook een medische behandeling (zie hierna). Afhankelijk van de grootte van de tumor en het al dan niet beiderzijds voorkomen van de tumor kan in overleg met u besloten worden welke behandeling voor uw fret het beste is.

Alternatief voor opereren

Er is nu een oplossing voorhanden die zowel een alternatief biedt voor chirurgische castratie, als bij kan dragen aan de preventie en behandeling van kleine bijniertumoren: chemische castratie. Daarbij plaatsen we een implantaat onder de huid op de rug van de fret. Dit implantaat scheidt een hormoon uit waardoor de LH-concentratie omlaag gaat. De bijnier wordt dan niet meer gestimuleerd. Het stoppen van de hormoonproductie draagt tevens bij aan het verminderen van de kans op het ontstaan van een (nieuwe) bijniertumor, of zorgt er voor dat de symptomen bij een bestaande tumor verdwijnen. Omdat bijniertumoren meestal langzaam groeien en zelden uitzaaien, is opereren hierdoor vaak niet nodig.
Er bestaan twee soorten implantaten: één die gemiddeld ongeveer twee jaar lang werkt en één die ongeveer vier jaar lang mee gaat. Het implantaat wordt door middel van een injectienaald onderhuids ingebracht. Uw fret merkt hier vaak maar heel weinig van als hij/zij afgeleid wordt met een beetje voer.

Voor de behandeling van bijniertumoren bij fretten of het (preventief) laten plaatsen van een hormoonimplantaat kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.