Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Calciumtekort (hypocalciëmie)

Wat is hypocalcemie?

Hypocalcemie of calciumtekort is een ziekte die ontstaat door verkeerde voeding. De ziekte komt onder vogels vooral voor bij grijze roodstaartpapegaaien.

Verschijnselen

Verschijnselen die kunnen wijzen op aanwezigheid van hypocalcemie zijn:

 • spierzwakte (en daarmee plots van de stok vallen)
 • spierkrampen
 • botbreuken als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling van het skelet
 • scheefgroei van de botten
 • problemen met de leg

Oorzaken

Calciumtekorten kunnen ontstaan door:

 • een te lage hoeveelheid aan calcium in de voeding
 • een verkeerde samenstelling van het voer 
 • een gebrek aan (direct) zonlicht (de UV-B straling is nodig voor productie van vitamine D welke een belangrijke rol speelt bij de calciumstofwisseling)
 • nierfalen (de nier speelt een belangrijke rol bij regulering van de calciumstofwisseling)

Diagnose

Op basis van de verschijnselen en het verhaal van de eigenaar kunnen vaak al aanwijzingen verkregen worden dat er sprake is van een calciumtekort en de eventuele achterliggende oorzaken. Afhankelijk van de verschijnselen kan aansluitend onderzoek uitgevoerd worden om het calciumtekort aan te tonen:

 • bloedonderzoek (in geval van bijv. spierkrampen of verdenking op nierfalen)
 • röntgenopnames (bij verdenking op bijvoorbeeld legnood of botbreuken)
 • echografie (bij verdenking op legnood)

Behandeling

Een behandeling van hypocalcemie is mogelijk, mits de aandoening op tijd wordt ontdekt. Afhankelijk van de verschijnselen kan de behandeling bestaan uit:

 • opheffen van het tekort aan calcium via injecties met calciumhoudende preparaten en/of (dwang)voeren met voeding waaraan extra calcium is toegevoegd 
 • toediening van een zogenaamde multi-vitamine injectie 
 • in het geval van botbreuken of legnood kan een operatie noodzakelijk zijn om de botbreuk te herstellen of het ei te verwijderen.

Daarnaast is het belangrijk om herhaling te voorkomen. Hiervoor dient de vogel overgezet te worden op goede, uitgebalanceerde voeding en aan zonlicht of UV-B licht te worden blootgesteld.

Voor de behandeling van hypocalcemie of adviezen over voeding en huisvesting van uw vogel kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.