Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Gedragsproblemen bij papegaaien

Gedragsproblemen komen veelvuldig voor bij papegaaien. De problemen kunnen hierbij zeer uiteenlopend zijn en variëren van bijten, schreeuwen, angststoornissen tot overmatig seksueel gedrag, verenplukken en automutilatie (zelfbeschadigend gedrag). Met name naar de laatste problemen, die veelvuldig worden gezien bij grijze roodstaartpapegaaien en kaketoes, wordt op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren onderzoek verricht.

U kunt bij ons altijd informeren of er lopende onderzoeken zijn waaraan u met uw papegaai een steentje kunt bijdragen. Zie verder onze contactgegevens.

Verschijnselen en oorzaken

Papegaaien zijn zeer intelligente vogels en lijken in veel opzichten nog sterk op hun wilde soortgenoten. In gevangenschap is de huisvesting vaak niet ideaal waardoor gedragsproblemen zoals verenplukken kunnen optreden. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van kaalheid of beschadigde veren op lichaamsdelen waar de papegaai zelf bij kan, terwijl de kop normaal bevederd is.
Tal van medische, omgevings-gerelateerde en gedragsmatige oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het optreden de bovengenoemde gedragsproblemen. Het is daarom belangrijk verder onderzoek te doen om te achterhalen welke factoren eventueel een rol spelen, zodat een gerichte behandeling kan worden ingesteld.

Alvorens een optimaal behandelplan voor uw vogel op te stellen is het belangrijk om vast te stellen of het probleem daadwerkelijk een gedragsmatig probleem betreft of dat toch medische problemen (of een combinatie van beide) hieraan ten grondslag liggen. Om medische oorzaken uit te sluiten is een grondig lichamelijk onderzoek nodig, al dan niet gecombineerd met het uitvoeren van diagnostische testen. Daarnaast is het belangrijk om het gedrag van de vogel en zijn leefomgeving goed in kaart te brengen. Op basis van de gegevens die hieruit naar voren komen kan de dierenarts in overleg met de eigenaar een behandelplan opstellen om het gedragsprobleem proberen te verminderen.

Voor de behandeling van gedragsproblemen bij uw vogel werken wij samen met de Gedragskliniek voor Dieren.