Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Hersentumoren

Een hersentumor is een kwaadaardig gezwel in de hersenen. Het kan zijn oorsprong hebben in neuraal weefsel of hersenvliezen. Hoe en waarom een hersentumor ontstaat is weinig over bekend. We zien wel dat hersentumoren bij sommige rassen vaker voorkomen dan bij andere rassen, bijvoorbeeld bij de Boxer en andere kortsnuitige honden. Zowel bij mensen als dieren spelen waarschijnlijk meerdere factoren een rol bij het ontstaan van kanker, waaronder zowel aangeboren of genetische aanleg als blootstelling aan schadelijke stoffen of straling

Dieren met een hersentumor kunnen verschillende symptomen hebben. Een paar vaak voorkomende zijn:

  • epilepsieverschijnselen
  • scheve kopstand
  • zwabberend lopen
  • blindheid
  • afwijkend gedrag
  • desoriëntatie
  • hoofdpijn

Als uw dier verschijnselen vertoont die mogelijk worden veroorzaakt door een hersentumor, dan kan uw dierenarts u verwijzen naar een dierenarts-specialist voor een neurologisch onderzoek en een MRI-scan. In het Universitair Dierenziekenhuis kunt u terecht in het Kankercentrum voor Dieren dat is gespecialiseerd in de behandeling van kanker (tumoren) bij honden en katten.

De diagnose hersentumor wordt gesteld op basis van neurologisch onderzoek en een MRI-scan. Met de MRI-scanner kunnen we de hersenen van uw dier goed in beeld brengen en eventuele afwijkingen opsporen. Zo krijgen we een gedetailleerd beeld van de grootte, locatie en het meest waarschijnlijke tumor-type van de hersentumor en kunnen we bepalen welke behandelmogelijkheden meest passend zijn.

Behandeling

Als uw huisdier een hersentumor blijkt te hebben, dan zal de behandelend specialist met u bespreken welke behandelmethoden er mogelijk zijn. U kunt dan vragen stellen over de prognose en de kosten voor de behandeling. Of de hersentumor behandeld kan worden is afhankelijk van de grootte en de locatie van de tumor. Soms kunnen tumoren operatief worden verwijderd of worden bestraald. Soms wordt met medicijnen geprobeerd de druk in het hoofd te verlagen, om zo de symptomen te bestrijden. De behandelend specialist vertelt u welke behandelmogelijkheden er voor uw dier beschikbaar zijn.

Als de kans op herstel of genezing erg klein is, kunt u ook kiezen voor een palliatieve behandeling. De behandeling is dan gericht op verzachting of verlichting van de klachten van uw dier.

De ontwikkeling van de diergeneeskunde staat niet stil. Het Universitair Dierenziekenhuis is vergelijkbaar met een universitair medisch centrum voor mensen. Dat betekent dat onze dierenarts-specialisten en onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Onderzoek naar een nieuwe behandelmethode noemen we een klinische studie of klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dierpatiënten in het Universitair Dierenziekenhuis kunnen regelmatig meedoen aan klinisch onderzoek.

Nieuwe behandelmethode herstentumoren

Op dit moment werken onze onderzoekers samen met artsen uit de humane gezondheidszorg aan de verbetering van de behandeling van hersentumoren. Als uw hond niet in aanmerking komt voor een standaardbehandeling voor een hersentumor, dan kan uw hond mogelijk nog wel deelnemen deze klinische studie waarin een nieuwe behandeling met radioactieve holmium-bolletjes wordt onderzocht. Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek naar hersentumoren of neem direct contact op via dierenziekenhuis@uu.nl.