Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Leverontsteking (hepatitis)

Leverontsteking

Hepatitis is een ontsteking van de lever. De ontsteking kan acuut zijn of chronisch. Bij een chronische ontsteking wordt er bindweefsel in de lever gevormd. Bij veel bindweefsel spreekt men van levercirrose. Leverontsteking komt voornamelijk voor bij de hond.

Verschijnselen acute leverontsteking

De verschijnselen zijn afhankelijk van het stadium van de ziekte. Honden met acute leverontsteking hebben de volgende verschijnselen:

 • erg ziek
 • sloom
 • braken
 • veel drinken
 • soms geel oogwit of tandvlees

Deze symptomen zijn niet altijd allemaal tegelijk aanwezig. Sloomheid en apathie treden bijna wel altijd op. Veel acute leverontstekingen lossen vanzelf weer goed op. In een derde van de gevallen wordt de ontsteking echter chronisch.

Verschijnselen chronische leverontsteking

Honden met chronische leverontsteking laten eerst vaak helemaal geen verschijnselen zien. Later worden ze:

 • sloom
 • misselijk
 • en krijgen ze soms geelzucht

In meer dan de helft van de gevallen drinken ze meer water dan normaal.

Herstel

De lever van deze honden is vaak al beschadigd. Met een zorgvuldige behandeling kan meestal nog wel voldoende herstel worden bereikt. Daarbij geldt: hoe eerder hoe beter. Het is daarom belangrijk om uw hond, na een acute leverontsteking, regelmatig te laten controleren door de dierenarts en bij twijfel de hepatoloog te consulteren.

Belangrijkste oorzaken

Er zijn veel oorzaken bekend van hepatitis bij honden. De twee belangrijkste zijn:

 • virusinfecties
 • koperstapeling

Koperstapeling

Van tenminste tien rassen, waaronder Bedlington terriers, Labradors en Dobermanns, is bekend dat zij een erfelijke aanleg hebben voor koperstapeling in de lever. Koper komt van nature voor in vrijwel alle voedingsstoffen. Honden krijgen dus via het dieet koper binnen. Normaal gesproken wordt het teveel aan koper met de gal uitgescheiden. Bij honden met koperstapeling gebeurt dit niet en blijft het koper in de levercellen zitten. Daardoor ontstaat een leverontsteking.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met:

 • bloedonderzoek
 • een leverbiopsie

Leverbiopsie

Tijdens biopsie wordt, onder echobegeleiding, met een holle naald in de lever geprikt en een stukje weefsel (het biopt) weggehaald. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De lever is niet gevoelig. Als het onderzoek door een ervaren hepatoloog gebeurt is dit voor de hond geen grote belasting. Het biopt wordt, door een patholoog, onder de microscoop bekeken. Daarna stelt de patholoog in overleg met de specialist een diagnose.

Specialisten

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft speciaal opgeleide dierenartsen in dienst voor het maken van de echo en het nemen van het leverbiopt. De kliniek heeft daarnaast ook gespecialiseerde pathologen in dienst die veel ervaring hebben met het herkennen van hepatitis. Deze specialisten en hun unieke samenwerking hebben een grote toegevoegde waarde bij het stellen van de diagnose.

Behandeling

De behandeling van hepatitis hangt af van de ernst en de vorm. De meest voorkomende behandelingen zijn:

 • Afwachtende therapie > bij acute leverontsteking. Vaak is de lever goed in staat het probleem zelf op te lossen. Nadat de infectie op het oog is opgelost moet er regelmatig bloedonderzoek gedaan worden om te controleren of de ontsteking niet chronisch is geworden. Als dit onderzoek blijvend afwijkende waarden laat zien, is een leverbiopsie noodzakelijk.
 • Toediening van prednison > bij chronische ontsteking. Prednison is een middel dat ontstekingsremmend werkt. Na inzet van de behandeling is regelmatige controle nodig om te kijken of de ontsteking onder controle is.
 • Toediening van penicillamine en een dieet > bij koperstapeling. Penicillamine is een middel dat koper bindt en er voor zorgt dat het via de nieren uitgeplast wordt. Dit helpt om het teveel aan koper uit het lichaam van de hond te verwijderen. Er bestaan ook diëten waarmee de hond minder koper binnen krijgt. De hoeveelheid koper die nodig is of wordt gestapeld verschilt van hond tot hond. Daarom is bij zowel het gebruik van pennicillamine als het volgen van een dieet na een half jaar en een jaar een controlebiopt nodig.

U kunt voor behandeling van hepatitis terecht bij de polikliniek Hepatologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u voor de behandeling van deze aandoeningen terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.