Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

PETscan

Een van de instrumenten om de rasproblematiek in beeld te brengen is PETscan. Dierenartsen van de Universiteit Utrecht werken hiervoor samen met dierenartsenpraktijken in het hele land.

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Met de database bundelen we de diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat:

  • een vroege diagnose
  • het fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen
  • een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Zo voorkomt PETscan veel dierenleed in de toekomst.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en indien aanwezig de eerste 5 cijfers van de chipcode. Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd en zijn niet te achterhalen door het Experticecentrum Genetica Diergeneeskunde, zodat de privacy is gewaarborgd.

De faculteit Diergeneeskunde doet onderzoek naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij gezelschapsdierenrassen. Doel van het onderzoek is het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’ en ‘raskattenproblematiek’. Dit onderzoek vindt plaats bij het departement Clinical Sciences. Binnen het departement bundelt het Expertisecentrum Genetica de kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is.

Informatie voor dierenartsen

De informatie op deze website is bedoeld voor fokkers en diereigenaren. Bent u dierenarts? Dan verwijzen we u graag naar de info over het ExpertiseCentrum Genetica op de website van de faculteit Diergeneeskunde.