Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Problemen met functieverlies van het oog

Functieverlies van het oog

Er is sprake van functieverlies als (een deel van) het oog niet goed meer werkt: uw dier is (gedeeltelijk) blind.

Verschijnselen

Dieren met functieverlies van het oog zijn of worden blind. Belangrijke symptomen bij dieren zijn:

  • niet alert reageren op beweging
  • tegen dingen aanlopen
  • een grijze waas in het oog

Oorzaken

Functieverlies van het oog kan twee belangrijke oorzaken hebben:

  • Troebeling in het oog. Het oog bestaat van voor naar achter uit verschillende onderdelen: hoornvlies, oogkamer, lens, glasachtig lichaam en netvlies. Door bijvoorbeeld ontsteking (hoornvlies) of staar (lens) kunnen één of meerdere van deze onderdelen troebel worden. Daardoor laten ze minder goed licht door. Uiteindelijk kan uw dier daardoor blind worden.
  • Netvliesproblemen. Het netvlies vangt het licht, dat door het oog naar binnen komt, op en stuurt het signaal door naar de hersenen. Door ontsteking, genetische aanleg of trauma kan het netvlies loslaten. Het oog werkt dan niet meer goed, wat tot blindheid kan leiden.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de eigenaar en het oogonderzoek.

Behandeling

Behandeling van functieverlies is, afhankelijk van de oorzaak, over het algemeen goed mogelijk.

Troebelingen voor de lens, bijvoorbeeld door ontsteking, kunnen met medicijnen behandeld worden. Problemen van de lens en het glasachtig lichaam worden met een operatie behandeld. Bij staar kan de lens van uw dier verwijderd worden en vervangen worden door een kunstlens.

Wanneer het netvlies loslaat kan dit niet meer vastgezet worden. Wel kan, met een speciale diodelaser, voorkomen worden dat het probleem zich verder verspreidt. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is de enige kliniek in Nederland met een diodelaser.

Voor behandeling van oogproblemen kunt u terecht bij de afdeling Oogheelkunde.

Prognose

Functieverlies door troebeling heeft meestal een goede prognose: vaak knapt uw huisdier na behandeling weer goed op.

Functieverlies door het loslaten van het netvlies kan niet hersteld worden maar kan, door behandeling met een zogenaamde diodelaser, wel onder controle gebracht worden. Geen behandeling kan het risico geven dat het netvlies verder loslaat, waardoor uw dier uiteindelijk blind kan worden aan dat oog.

Waarom de Universiteitskliniek?

De specialisten Oogheelkunde hebben veel ervaring in het opereren van oogaandoeningen bij dieren. Omdat zij veel operaties uitvoeren, is de rest van de kliniek (anesthesist, uitslaapkamer) goed ingespeeld op de opvang van uw dier en kan een operatie vaak heel precies gepland worden. Ook is de Universiteitskliniek de enige kliniek in Nederland met een diodelaser.

Onderzoek

Binnen de Universiteitskliniek is men altijd bezig met onderzoek naar belangrijke aandoeningen. Bij de afdeling Oogheelkunde is men, mede voor onderzoek, op zoek naar:

  • patiënten met staar door suikerziekte
  • katten met oogproblemen door hoge bloeddruk
  • dieren met erfelijke oogziekten (voornamelijk bloedmonsters)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 – 253 9411.

‘Dierenoogarts’ bij Het Klokhuis

Het kinderprogramma ‘Het Klokhuis’ neemt met enige regelmaat een kijkje achter de schermen bij ons. De afdeling Oogheelkunde kwam ruimschoots aan bod tijdens de uitzending van 6 februari 2013.