Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Publieksvoorlichting

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde onderzocht welke erfelijke en/of rasgebonden ziekten voorkomen bij de populairste hondenrassen. Daarbij is specifiek bekeken welke van deze ziekten binnen Nederland van belang zijn. Meer informatie hierover is te vinden in de Rashondengids van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

De ziekte-informatie in de Rashondengids wordt doorlopend geactualiseerd op basis van onderzoek door het Expertisecentrum Genetica.

De faculteit Diergeneeskunde doet onderzoek naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij gezelschapsdierenrassen. Doel van het onderzoek is het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’ en ‘raskattenproblematiek’. Dit onderzoek vindt plaats bij het departement Clinical Sciences. Binnen het departement bundelt het Expertisecentrum Genetica de kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is.

In het tijdschrift AVLS van de Algemene vereniging voor liefhebbers van Saarlooswolfhonden verscheen een interview met dr. Hille Fieten, coördinator van het ECGG.