Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Traumatische artritis/synovitis

Traumatische artritis is een ontstekingsreactie van het gewricht ten gevolge van trauma. Traumatische synovitis is een ontstekingsreactie van de binnenbekleding van het kapsel. Deze aandoeningen worden vrij frequent gezien bij paarden, en dan vooral in het kootgewricht.

Verschijnselen

  • lichte zwelling/overvulling gewricht
  • lokale warmte
  • acute kreupelheid

Oorzaken

Traumatische artritis/synovitis wordt gezien na een verstapping tijdens het werk of in het weiland. Dit kan mede veroorzaakt worden door een zware, onregelmatige of juist te harde bodem. Als de bodem niet goed is, kan de aandoening chronisch worden, wat betekent dat er gedurende langere periodes steeds een milde ontsteking aanwezig is.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het klinische beeld, aangevuld met het effect van plaatselijke verdovingen, het röntgenologisch onderzoek en echografisch onderzoek. U kunt hiervoor terecht bij onze afdeling Heelkunde – Orthopedie.

Behandeling

In het algemeen kan het paard herstellen van traumatische artritis/synovitis als de schade beperkt blijft tot het gewrichtskapsel en de binnenbekleding van het gewricht. Als het trauma dieper ingewerkt heeft, kan het paard permanent kreupel blijven.

Enkele maatregelen die u zelf of uw dierenarts kunt (laten) nemen:

  • tijdelijke boxrust
  • geven van ontstekingsremmers via de mond, tevens pijnstillend, waardoor kreupelheid en zwelling ook verminderen
  • geven van ontstekingsremmers via injectie, deze zijn vaak sterker en kunnen een chronische ontsteking verhelpen
  • aangepast beslag

Nazorg

De nazorg bestaat uit boxrust en gecontroleerd stappen aan de hand gedurende weken tot maanden, afhankelijk van de ernst en de snelheid waarmee het paard op de behandeling reageert. Verder dient gezorgd te worden voor een goede bodem waarop gereden worden en voldoende warming-up voordat met het werk begonnen wordt.

Risico’s

Het grootste risico is dat er tijdens het trauma diepere structuren beschadigd zijn geraakt, waaronder het gewrichtskraakbeen. Als dit opgetreden is, is herstel vaak niet meer mogelijk en kan het paard permanent kreupel blijven.

Deze informatie over traumatische artritis/synovitis is ontleend aan het artikel ’Gewrichtsproblemen, bewegen is leven’ in PaardenSport, geschreven door dr. J.C. de Grauw, dr. H. Brommer en prof. dr. P.R. van Weeren van de Universiteitskliniek voor Paarden.