Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Orthopedie (Bewegingsstelsel)

De dierenartsen/specialisten van de afdeling Heelkunde onderzoeken en behandelen paarden die kreupel zijn of onvoldoende presteren in de recreatie of de sport. De oorzaak van de klachten kan gelegen zijn in de benen of hoeven, maar ook in de hals of rug.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 1111.

Als uw paard eerder op onze afdeling is behandeld en u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via 030 – 253 1111 (tijdens kantooruren) of e-mail ukp@uu.nl. Houd u in dat geval het patiëntnummer bij de hand. Een van onze dierenartsen belt u terug.

Ontvangsttijden

De onderzoeken vinden plaats op de ochtend van iedere werkdag. Bij voorkeur ontvangen we u en uw paard voor 11:00 uur, omdat het onderzoek vaak veel tijd in beslag neemt. In onderling overleg is het mogelijk hiervan af te wijken.

Diagnose en behandelplan

Na een gedegen onderzoek van uw paard, waarbij wij graag ook met uw eigen dierenarts overleggen, stellen wij een diagnose. Daarnaast bespreken wij met u de prognose en stellen we met u een behandelplan op. Uitvoering van dit plan vindt plaats na uw goedkeuring en met zorgvuldige afstemming met de eigen dierenarts en/of paraveterinair.

Aanvullend onderzoek

Eventueel vindt er aanvullend diagnostisch onderzoek plaats, zoals het maken van een röntgenfoto of een peesscan of meer geavanceerde vormen van diagnostische beeldvorming. In sommige gevallen zullen wij u ook vragen het paard voor te rijden. Brengt u dus alstublieft zadel en hoofdstel mee als u denkt dat dit nodig zou kunnen zijn.

Voor verder onderzoek kunnen wij u ook verwijzen naar de afdeling Inwendige Ziekten – Neurologie en Spierziekten, bijvoorbeeld voor het maken van een elektromyogram (meten van de zenuwgeleiding). Dat kan nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose of het voorschrijven van de definitieve behandeling. Meestal onderzoeken we ook het beslag en laten we dit zonodig aanpassen in onze Smederij. Eventueel dienen we medicijnen toe.

Operatie

Het kan ook voorkomen dat uw paard voor een operatie moet worden opgenomen. U hoeft daarvoor geen nieuwe afspraak te maken. Wij hebben voldoende capaciteit om operaties op korte termijn uit te voeren. Operaties kunnen in principe op iedere werkdag gepland worden.

Beslagwissel en vervolgconsult

Als uw paard met aangepast beslag weer naar huis gaat, vindt er zes tot acht weken later een beslagwissel plaats. Vaak gaat dat samen met een vervolgconsult. In overleg met de eigen dierenarts wordt u zo goed mogelijk begeleid om uw paard terug te laten keren naar het oude niveau.

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

Redenen voor een bezoek aan deze afdeling kunnen zijn:

  • kreupelheid
  • onvoldoende presteren waarbij vooral wordt gedacht aan problemen in het bewegingsapparaat
  • afwijkingen, hobbels, bobbels aan hoeven of elders aan het been of hals en rug
  • stijve, pijnlijke of gevoelige hals en/of rug

Ook voor afwijkend, aangepast, corrigerend of orthopedisch beslag kunt u met uw paard bij deze afdeling terecht.

Meer informatie over: