Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Orthopedie en revalidatie

Is een paard kreupel of presteert het onvoldoende door een aandoening aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld aan de hoeven, benen of hals en rug? Dan kunt u op de polikliniek Orthopedie en revalidatie van de Universiteitskliniek voor Paarden terecht voor specialistisch onderzoek en diverse behandelingen. Met paarden of pony’s uit alle disciplines en zowel met recreatiepaarden als sportpaarden op topniveau.

Heeft u hulp nodig bij de begeleiding van uw paard of pony na een (operatieve) behandeling? Dan bieden we diverse mogelijkheden op het gebied van begeleiding bij revalidatie. U ontvangt altijd een revalidatieadvies.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 1111.

Als uw paard eerder op onze afdeling is behandeld en u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via 030 – 253 1111 (tijdens kantooruren) of e-mail ukp@uu.nl. Houd u in dat geval het patiëntnummer bij de hand. Een van onze dierenartsen belt u terug.

Ontvangsttijden

De onderzoeken vinden plaats op de ochtend van iedere werkdag. Bij voorkeur ontvangen we u en uw paard voor 11:00 uur, omdat het onderzoek vaak veel tijd in beslag neemt. In onderling overleg is het mogelijk hiervan af te wijken.

Diagnose en behandelplan

Na een gedegen onderzoek van uw paard, waarbij wij graag ook met uw eigen dierenarts overleggen, stellen wij een diagnose. Daarnaast bespreken wij met u de prognose en stellen we met u een behandelplan op. Uitvoering van dit plan vindt plaats na uw goedkeuring en met zorgvuldige afstemming met de eigen dierenarts en/of paraveterinair.

Aanvullend onderzoek

Eventueel vindt er aanvullend diagnostisch onderzoek plaats, zoals het maken van een röntgenfoto of een peesscan of meer geavanceerde vormen van diagnostische beeldvorming. In sommige gevallen zullen wij u ook vragen het paard voor te rijden. Brengt u dus alstublieft zadel en hoofdstel mee als u denkt dat dit nodig zou kunnen zijn.

Voor verder onderzoek kunnen wij u ook verwijzen naar de afdeling Inwendige Ziekten – Neurologie en Spierziekten, bijvoorbeeld voor het maken van een elektromyogram (meten van de zenuwgeleiding). Dat kan nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose of het voorschrijven van de definitieve behandeling. Meestal onderzoeken we ook het beslag en laten we dit zonodig aanpassen in onze Smederij. Eventueel dienen we medicijnen toe.

Operatie

Het kan ook voorkomen dat uw paard voor een operatie moet worden opgenomen. U hoeft daarvoor geen nieuwe afspraak te maken. Wij hebben voldoende capaciteit om operaties op korte termijn uit te voeren. Operaties kunnen in principe op iedere werkdag gepland worden.

Beslagwissel en vervolgconsult

Als uw paard met aangepast beslag weer naar huis gaat, vindt er zes tot acht weken later een beslagwissel plaats. Vaak gaat dat samen met een vervolgconsult. In overleg met de eigen dierenarts wordt u zo goed mogelijk begeleid om uw paard terug te laten keren naar het oude niveau.

Diagnose orthopedie

Voor het stellen van een diagnose aan het bewegingsapparaat van uw paard en het bepalen van de probleemregio’s analyseren dierenartsspecialisten allereerst de gang van uw paard. Hierbij maken zij gebruik van moderne bewegingsanalysetechnieken.

Vervolgens brengen dierenartsenspecialisten van de afdeling Diagnostische Beeldvorming de probleemregio’s nauwkeurig in beeld door aanvullend röntgenonderzoek, echografisch onderzoek, CT of MRI.

De intensieve samenwerking tussen dierenartsspecialisten van de kliniek en de beeldvorming zorgen in de meeste gevallen voor een exacte diagnose en een optimaal behandelplan.

Revalidatie bij het paard na operatie

De diagnose bepaalt of een chirurgische ingreep noodzakelijk is of een behandeling met medicijnen.

In de meeste gevallen is revalidatie een belangrijk onderdeel van de behandeling. U ontvangt altijd een uitgebreid revalidatieadvies. Voor aanvullende revalidatiebehandelingen kunt u direct terecht bij onze dierenartspecialisten.

Orthopedisch beslag

Het aanbrengen van aangepast beslag (corrigerend of orthopedisch beslag) kan onderdeel van de behandeling zijn. Meestal kunnen de hoefsmeden van de smederij dit direct uitvoeren.

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

Orthopedisch onderzoek en objectieve bewegingsanalyse:

  • Kreupelheidsonderzoek en onderzoek hals en rug
  • Objectieve bewegingsanalyse

Revalidatie en regeneratieve medicine:

  • Advies revalidatie
  • Behandeling fysiotherapie
  • Samenwerking revalidatiecentra
  • Regenerative medicine
  • IRAP, PRP, stamcellen en lasertherapie