Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Verlengde dracht

Geboorteproblemen

Als een teef drachtig is van een eenling of tweeling, kan de geboorte soms te laat op gang komen. Omdat de placenta dan regelmatig relatief te klein wordt kunnen de pups in de problemen komen door zuurstofgebrek. Ook kan het voorkomen dat de pups dan  in verhouding groot zijn waardoor geboorteproblemen kunnen ontstaan.
 
Men spreekt van een verlengde dracht als er 65 dagen na de dekking nog geen pups geboren zijn.

Vaak zijn honden meerdere malen gedekt zonder het moment van de eisprong te bepalen. Dan is het moeilijk om precies te weten hoe lang de drachtlengte werkelijk is vanaf het moment van bevruchting.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bij verlengde dracht is het beoordelen van de levensvatbaarheid van de nog ongeboren pups. Daarom dienen de teef en de ongeboren vruchten onderzocht te worden (o.a. met echografie) om te bepalen of er nog afgewacht kan worden of niet.

Behandeling

Verlengde dracht wordt doorgaans behandeld door het uitvoeren van een geplande keizersnede. Als deze operatie op het juiste tijdstip wordt uitgevoerd is de prognose goed voor de teef en de pups. Voorafgaand aan de keizersnede kan soms gekozen worden om medicijnen te geven die een spontane bevalling op gang zouden kunnen brengen.

U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Voortplanting van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.