Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Wonden aan botten

We onderscheiden botbreuken en oppervlakkige botbeschadigingen.

Bij botbreuken hangt de kans op herstel af van de beschadiging. Een breuk kan zeer gecompliceerd zijn. Is er bij een botbreuk ook nog eens sprake van een open wond, waarbij het getroffen bot dus zichtbaar is, dan zijn de vooruitzichten vaak zeer slecht.

Bij oppervlakkige beschadigingen is er een grote kans op volledig herstel. In deze gevallen is er aan de buitenkant van het bot het botvlies beschadigd. Een dun deel daarvan kan in de wond als een splinter los komen. Deze kan worden afgestoten door het lichaam, wat betekent dat de splinter na twee tot drie weken door de wond naar buiten komt. Oppervlakkige botbeschadigingen hebben verder geen nadelige gevolgen voor het paard, mits het goed behandeld wordt.

In veel gevallen wordt door de eigen dierenarts het been verbonden voor het paard op transport gaat. Vaak dient de dierenarts ook vooraf medicatie toe, en geeft hij/zij een inschatting van het bloedverlies.

Diagnose

Bij een open botbreuk is de huid kapot en het gebroken bot met het blote oog zichtbaar. Deze diagnose is dus snel gesteld. Vaak echter zijn botbreuken aan de buitenkant niet of onvoldoende zichtbaar en wordt er gebruik gemaakt van röntgenfoto’s om goed te kunnen zien waar het bot beschadigd is. Natuurlijk speelt ook het gedrag van het paard een rol: als het dier op drie benen staat, een been niet wil belasten, het been in een rare positie houdt of heftig reageert als de dierenarts het been aanraakt, dan moet er verder gekeken worden of er in dit geval sprake is van een botbreuk of een scheur in het bot (fissuur), of dat er iets anders aan de hand is.

Behandeling

Griffelbeenbreuken zijn vaak goed te behandelen, aangezien er weinig of geen gewicht op rust. Het griffelbeen is een botje in de onderste helft van het paardenbeen. Een griffelbeenbreuk wordt meestal operatief behandeld. Afhankelijk van waar de breuk zit wordt het afgebroken deel volledig verwijderd of wordt het opnieuw vastgezet met een plaatje en schroeven. Vaak kan het paard dan binnen twee weken weer naar huis, waarna een herstel volgt van enkele weken tot maanden.

Voor de behandeling van wonden aan botten kunt u terecht bij de afdeling Heelkunde.

Risico’s

In bepaalde gevallen wordt narcose toegepast bij de behandeling van botbreuken. In het algemeen geldt voor paardachtigen dat bij narcose de kans op complicaties iets groter is dan bij andere dieren. Vandaar dat wij het dier voor en na de narcose graag willen kunnen observeren. Lees meer over narcose bij paarden.