Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan onderzoek

Leeftijdsbepaling bij puppy’s aan de hand van gebitswissel

Bent u baasje van een pasgeboren puppy? Dan kunt u een bijdrage leveren aan ons onderzoek naar de leeftijdsbepaling van puppy’s. Voor het onderzoek vragen wij u om twee keer per week een foto te maken van het gebit van uw hond in de leeftijd van 10 tot 20 weken.

Is uw pup maximaal 10 weken oud, geboren in Nederland en is de geboortedatum onomstotelijk vastgesteld? Dan kunt u een bijdrage leveren. Meld u aan via dit formulier.

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde doet onderzoek naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import van te jonge puppy’s naar Nederland. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy’s van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een pup.